Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Vnitrostátní orgány najaly, jak zajistit ověření vašich podpisů

Datum aktualizace: 17/11/2022

Úkol shromáždit 1 milion podpisů není snadný a není to ani konečná linie vaší evropské občanské iniciativy. Po shromáždění všech těchto podpisů je načase je předložit k ověření a projít několika kroky procesu ověřování. Nejprve musíte seskupit podpisy podle státní příslušnosti. Zadruhé musíte zaslat podpisy určeným vnitrostátním orgánům v každém členském státě. Za třetí, vnitrostátní orgány mají tři měsíce na to, aby vaše podpisy ověřily. Jakmile jsou podpisy potvrzeny, obdržíte od každého členského státu certifikát o ověření. Jakmile obdržíte všechny certifikáty o ověření a splníte požadované prahové hodnoty, můžete svou iniciativu nakonec předložit Komisi!

Abychom lépe pochopili postup ověřování a to, jak zabránit neplatným podpisům ze strany občanů, kteří iniciativu podporují, vedli jsme rozhovory s pěti vnitrostátními orgány z Belgie, Česka, Estonska, Lucemburska a Švédska. Orgány pověřenými ověřováním podpisů jsou obvykle ministerstva vnitra, volební komise nebo evidence obyvatel. Naším cílem v těchto rozhovorech bylo pochopit, proč jsou podpisy někdy odmítnuty, a shromáždit několik tipů a triků pro organizátory. 

Některé klíčové náměty a tipy od vnitrostátních orgánů:

Když občané žádají, aby iniciativu podepsali prostřednictvím sbírky dokumentů nebo online:

1. Upozorněte občany, že jejich podpis je platný pouze v případě, že jsou dostatečně starí, aby podpořili evropské občanské iniciativy.

Všechny vnitrostátní orgány zdůraznily, že je důležité zajistit, aby byl občan dostatečně starý na to, aby iniciativu podepsal. Vnitrostátní orgány musí podpis mnohokrát odmítnout, protože občan není ve volebním věku. Pro většinu členských států je věk 18 let, existují však určité výjimky: Estonsko (16), Řecko (17), Malta (16), Rakousko (16). To se může měnit podle uvážení každé země. Například v Belgii bude od 1. května 2023 minimální věková hranice pro účast ve volbách do Evropského parlamentu 16 let, což znamená, že od tohoto data budou moci evropské občanské iniciativy podporovat i Belgičané ve věku 16–18 let. Pokud používáte centrální online systém Komise pro sběr podpisů, jsou občané na stránce s podpisem upozorněni na tento požadavek.

Jasně informovat občany o požadavcích na možnost podepsat evropskou občanskou iniciativu: právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a občan EU. Vnitrostátní orgány zaznamenaly, že většina podpisů je zamítnuta, protože občan není ve věku nebo není občanem EU.

 

2. Vysvětlit občanům, že je důležité vyplnit formulář, ať už online, nebo v tištěné podobě, úplně a správně.

Mnoho podpisů je odmítnuto kvůli neúplným formulářům. Pokud jde o podpisy na papíře, ujistěte se, že lidé napsají jasně. Nejčastějšími chybami, s nimiž se vnitrostátní orgány setkaly, byla nesprávná nebo neúplná osobní identifikační čísla, nesprávná jména a nesprávné datum narození. Nezapomeňte občanům vždy připomínat, že při podpisu iniciativy musí používat svůj úplný zákonný název.

Lucemburský vnitrostátní orgán rovněž vysvětlil určitou flexibilitu, je-li to možné: „Během manuálního ověřování podpisů na papíře se snažíme zohlednit možné chyby podepisující osoby (jako je výměna křesel/příjmení, směnárenský den a měsíc narození atd.). V některých případech však nemáme jinou možnost než podpis odmítnout.“

Poučit občany při podpisu vaší iniciativy, abyste zajistili, že budou dokončeny všechny kroky. Fórum připravuje informační list, na který můžete na svých internetových stránkách odkázat a upozornit občany na tyto tipy.

Chcete-li zjistit požadavky na údaje pro každý členský stát, které musí občané při podpisu iniciativy poskytnout, klikněte zde

 

3. Informovat signatáře o přísných pravidlech ochrany údajů a o tom, že soukromí jejich údajů je bráno velmi vážně! 

Občané se mohou zdráhat poskytnout osobní údaje k podpisu vaší iniciativy, a proto je rovněž ve Vašem zájmu vysvětlit občanům, jak budou jejich osobní údaje použity, a zajistit jejich bezpečnost. Vnitrostátní orgány zdůraznily, že během procesu ověřování nejsou informace poskytnuté občany nikdy zachraňovány nebo poskytovány. Účelem těchto informací je pouze zajistit, aby občané, kteří iniciativu podepsali, byli občany EU a byli způsobilí volit ve volbách do Evropského parlamentu. Podívejte se také na otázky a odpovědi týkající se ochrany osobních údajů na internetových stránkách evropské občanské iniciativy, na které můžete odkázat:  https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/faq_en#Data-protection

 

4. Uchovávejte podpisy v tištěné podobě od občanů s různou státní příslušností odděleně, nenechte je podepisovat na stejném papíře! Nezapomeňte, že musíte předložit podpisy podle státní příslušnosti.

 

5. Povzbuzujte občany, aby používali on-line platformu pro podpisy. Na on-line platformě jsou prováděny některé automatické kontroly, které snižují pravděpodobnost, že podpis bude zamítnut. Nezapomeňte na iniciativy registrované po konci roku 2022, budete moci používat pouze on-line systém Komise pro sběr podpisů.

 

Nezapomeňte, že je důležité vést občany při sběru podpisů tím, že budou informováni o všech nezbytných údajích potřebných k podpisu iniciativy, tj. o údajích potřebných k jejímu podpisu a o pravidlech pro ochranu údajů. Vzhledem k tomu, že se více občanů dozví o evropských občanských iniciativách a procesu podepisování iniciativy, bude pro vás jako organizátor snazší shromažďovat ověřené podpisy. Nezapomeňte však, že úspěšný sběr podpisů vychází z dobře naplánované a dobře provedené strategie kampaně!

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se postupu ověřování nebo jakéhokoli jiného aspektu procesu evropské občanské iniciativy, neváhejte zaslat své otázky společnosti Seek Advice na Fóru evropské občanské iniciativy. 

 

Chcete-li se dozvědět více o sběru podpisů, podívejte se na How to Collect Signatures (Jak shromažďovatpodpisy)

Chcete-li se dozvědět více o organizaci kampaně, podívejte se na to, jak uspořádat kampaň

Chcete-li se dozvědět více o procesu ověřování a podávání nabídek, podívejte se na náš on-line kurz (modul 3, ověřování a předkládání)

 

Chtěli byste vnitrostátním orgánům položit další otázky týkající se postupu ověřování? Zadejte své otázky v části s poznámkami níže.

 

 

Author of Blog Post - Vasiliki M

 

Přispěvatelé

Vasiliki Mustakis

Tým Fóra evropské občanské iniciativy

Koordinátor participativní demokracie, Evropská služba pro občanskou akci (ECAS) 

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.