Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Jak shromažďovat podpisy

Prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy lze shromažďovat buď na papíře (pomocí předvyplněných formulářů ke stažení), nebo online. 

Centrální online systém sběru

Evropská komise vytvořila centrální online systém proto, aby pomohla organizátorům evropské občanské iniciativy se shromažďováním prohlášení o podpoře online. Od roku 2023 je jediným systémem, který mohou organizátoři nových iniciativ k této formě sběru podpisů používat.

Další informace o centrálním online systému ke sběru podpisů (COCS), který organizátorům iniciativ nabízí Evropská komise. 

Nové pokyny k centrálnímu online systému ke sběru podpisů:

Pokyny k centrálnímu online systému sběru podpisů
Pokyny k centrálnímu online systému sběru podpisů
čeština
(506.74 KB - PDF)
Stáhnout

Rady, jak uspět při shromažďování podpisů

Pamatujte!

Signatáři musí být občané EU (státní příslušníci členských států EU), kteří dosáhli věku, který je opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu (18 let, v některých státech platí nižší věkový limit) – pokud se členský stát nerozhodl snížit minimální věkovou hranici pro signatáře iniciativ na 16 let a neinformoval o tom Komisi. Viz seznam požadavků ohledně věku signatářů.

Více najdete zde:

Evropská občanská iniciativa – tajemství úspěchu: Tipy od zasvěcených, jak získat 1,6 milionu podpisů a splnit stanovené prahové hodnoty v 21 členských státech EU 

Anatomie zázraku: Jak posledních 20 dnů kampaně Stop Finning EU vše zcela změnilo

Vnitrostátní orgány radí, jak zajistit úspěšné ověření co nejvíce shromážděných podpisů

The European Citizens’ Initiative’s Central Online Collection System Explained

V tomto videu IT odborník Komise Jérôme Stefanini, který je pověřen správou systému, vysvětluje jeho vlastnosti a výhody a odpovídá na otázky a připomínky organizátorů evropské občanské iniciativy.

Evropská občanská iniciativa – Centrální online systém sběru podpisů
čeština
(15.9 KB - DOCX)
Stáhnout
Tipy jak shromáždit co nejvíce podpisů pro vaši iniciativu

Doporučení od organizátorů úspěšných projektů: Tipy, jak shromáždit co nejvíce podpisů, od Olgy Kikou, organizátorky evropské občanské iniciativy „End the Cage Age“ (Konec doby klecové).

Překlad textu k videu. Olga Kikou z týmu organizátorů evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“
čeština
(67.54 KB - PDF)
Stáhnout

Pokyny

Jak shromažďovat podpisy: Často ta nejtěžší fáze..
čeština
(217.58 KB - PDF)
Stáhnout

Webináře

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu?

Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?