Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas sínithe a bhailiú

Is féidir tacaíocht do na tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh a bhailiú ar pháipéar (trí úsáid a bhaint as foirmeacha in-íoslódáilte réamhlíonta) nó ar líne. 

Lárchóras Bailithe ar Líne

Is é an Lárchóras Bailithe ar Líne an uirlis a chuireann an Coimisiún Eorpach ar fáil d’eagraithe na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne. Ó 2023 ar aghaidh, is é an t-aon chóras amháin is féidir le heagraithe tionscnamh nua a úsáid chun sínithe a bhailiú dá dtionscnaimh ar líne.

Faigh tuilleadh eolais faoin Lárchóras Bailithe Ar Líne (COCS), rud atá á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach d’eagraithe tionscnaimh. 

Nóta Treorach NUA maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne

Nóta Treorach maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne
Nóta Treorach maidir leis an Lárchóras Bailithe Ar Líne
Gaeilge
(505.6 KB - PDF)
Íoslódáil

Moltaí agus leideanna maidir le sínithe a bhailiú

Cuimhnigh!

Ní mór do shínitheoirí a bheith ina saoránaigh den Aontas Eorpach (náisiúnaigh Bhallstáit) agus sean go leor chun vóta a chaitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa (is é sin 18 mbliana d’aois i ngach Ballstát nó níos óige i roinnt Ballstát) – seachas sna cásanna sin ina bhfuil sé socraithe ag an mBallstát an aois íosta do shínitheoirí a laghdú go 16 agus ina bhfuil an Coimisiún curtha ar an eolas aige dá réir sin. Féach an liosta riachtanas aoise.

Faigh tuilleadh eolais anseo:

Na príomhchúiseanna is mó a éiríonn le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh: Leideanna ón taobh istigh maidir le conas 1.6 milliún síniú a fháil agus an tairseach a shárú i 21 Bhallstát

Anatamaíocht míorúilte: an dóigh ar éirigh leis an bhfeachtas ‘Cuirtear deireadh le Teascadh Eití’ de chuid an Aontais Eorpaigh tionchar mór a imirt sna 20 lá deiridh.

Na hÚdaráis Náisiúnta atá i bhfeighil ar an gCaoi lena chinntiú go ndéanfar do Shínithe a Fhíorú

The European Citizens’ Initiative’s Central Online Collection System Explained

San fhíseán seo, leagann Jerome Stefanini, an t-oifigeach TF atá freagrach as an gcóras sa Choimisiún, béim ar a airíonna agus a bhuntáistí, agus tugann sé freagraí ar cheisteanna agus ar bharúlacha ó eagraithe na dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.

Míniú ar an Lárchóras Bailithe ar Líne atá ag an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh
Gaeilge
(15.6 KB - DOCX)
Íoslódáil
Moltaí maidir le sínithe a bhailiú don tionscnamh agat

Foghlaim ó na daoine ar éirigh leo: moltaí agus leideanna maidir le sínithe a bhailiú á gcur i láthair ag Olga Kikou, eagraí an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal ‘End the Cage Age’ [‘Ná coinnímis ainmhithe i gcásanna feasta’];

Aistriúchán ar an tras-scríbhinn físe. Fianaise ó Olga Kikou, eagraí de chuid an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh End the Cage Age
Gaeilge
(86.99 KB - PDF)
Íoslódáil

Nótaí Treorach

Conas sínithe a bhailiú: Is iondúil gurb é an chéim is deacra...
Gaeilge
(235.82 KB - PDF)
Íoslódáil

Seimineáir ghréasáin

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú?

Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?