Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas feachtas a eagrú

Tips and tricks on successful campaigning

Foghlaim ó na daoine ar éirigh leo: moltaí agus leideanna le haghaidh feachtasaíocht rathúil ó Dénes András Nagy, eagraí an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal ‘Minority SafePack’;

Féach freisin comhairle ó Minority SafePack do thionscnaimh atá ar bun faoi láthair: Cuir do thionscnamh in oiriúint don socrú

 

Conas dul i mbun feachtais: Comhairle phraiticiúil faoin tionscnamh a chur chun cinn
Gaeilge
(74.18 KB - PDF)
Íoslódáil
Moltaí le haghaidh feachtasaíocht rathúil don tionscnamh agat
Aistriúchán ar an tras-scríbhinn físe. Fianaise ó Dénes András Nagy - Eagraí, an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh Minority Safepack
Gaeilge
(99.85 KB - PDF)
Íoslódáil

Seimineáir ghréasáin

Na príomhphointí ó na seimineáir ghréasáin. feachtasaíocht a dhéanamh
Gaeilge
(149.39 KB - PDF)
Íoslódáil
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú?

Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?