Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Nascadh

Coimeádaimid bunachar sonraí d’úsáideoirí cláraithe an láithreáin ghréasáin seo. Má tá tú cláraithe agus logáilte isteach, is féidir leat an leathanach seo a úsáid chun cuardach a dhéanamh ar an mbunachar sonraí de réir tíre agus réimse spéise, agus chun teachtaireachtaí a sheoladh chuig úsáideoirí ar mian leat teagmháil a dhéanamh leo chun a bheith ina gcomheagraithe ionchasacha ar do thionscnaimh nó chun comhairle a fháil uathu. Na húsáideoirí lena dtéann tú i dteagmháil tríd an leathanach seo, gheobhaidh siad do theachtaireacht ag an seoladh ríomhphoist a d’úsáid siad nuair a chláraigh siad. Féadfaidh tú do theagmhálaithe a chur in eagar agus iad a roinnt ina ngrúpaí éagsúla de réir na hábhair ina bhfuil suim agat féin.

Chun codanna éagsúla an leathanaigh seo a úsáid, ní mór duit tú féin a fhíordheimhniúa chlárú.

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.