Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas tionscnamh a dhréachtú agus a chur isteach

How to Draft and Submit an ECI

Aaron Green, a lawyer working for the Seek Advice function of the ECI Forum, Emma Psaila, policy officer at the Secretariat-General of the European Commission and Stephanie Poppe, organiser of the ECI “Dignified reception of migrants in Europe” explain how to draft and submit an initiative.

Nótaí treoracha

Conas tionscnamh a dhréachtú: Ceanglais dlí agus comhairle phraiticiúil

Seimineáir ghréasáin

Na príomhphointí ó na seimineáir ghréasáin. tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a dhréachtú
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.