Glavni sadržaj
Forum europske građanske inicijative

Kako pripremiti i predložiti inicijativu

How to Draft and Submit an ECI

Aaron Green, a lawyer working for the Seek Advice function of the ECI Forum, Emma Psaila, policy officer at the Secretariat-General of the European Commission and Stephanie Poppe, organiser of the ECI “Dignified reception of migrants in Europe” explain how to draft and submit an initiative.

Smjernice

Sastavljanje inicijative: Pravni zahtjevi i praktični savjeti

Internetski seminari

Odabrano iz internetskih seminara. izrada nacrta europske građanske inicijative
Izjava o ograničenju odgovornosti: Mišljenja izražena na forumu europske građanske inicijative isključivo odražavaju stajalište njihovih autora i ni na koji se način ne mogu smatrati odrazom stajališta Europske komisije ili Europske unije.