Glavni sadržaj
Forum europske građanske inicijative

Izjava o pristupačnosti

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na domeni https://citizens-initiative-forum.europa.eu.

Ne odnosi se na druge sadržaje ni stranice na njezinim poddomenama. Te internetske stranice i njihov sadržaj imat će svoju posebnu izjavu o pristupačnosti.

Ovim internetskim stranicama upravlja Glavno tajništvo. Koncipirane su tako da se njima može služiti što više osoba, uključujući osobe s invaliditetom.

Trebali biste moći:

 • povećati prikaz do 200 % uz zadržavanje kvalitete sadržaja
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se samo tipkovnicom
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se suvremenim čitačem zaslona i softverom za prepoznavanje govora (na računalu ili telefonu).

Ove su internetske stranice izrađene u skladu s tehničkom normom za internetske stranice i mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To u velikoj mjeri odgovara razini „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1.

Stupanj sukladnosti

Ove su internetske stranice djelomično sukladne s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i razinom „AA” iz verzije 2.1 Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG). Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”.

Stranice su posljednji put testirane 14. studenoga 2023.

Priprema ove izjave

Ova je izjava revidirana 22. studenoga 2023.

Izjava se temelji na osnovnoj provjeri reprezentativnog uzorka internetskih stranica koju je proveo stručnjak za pristupačnost kombinacijom ručnog i automatiziranog testiranja.

Povratne informacije

Zanima nas što mislite o pristupačnosti internetskih stranica foruma europske građanske inicijative. Ako primijetite probleme s pristupačnošću, obavijestite nas:

Potrudit ćemo se odgovoriti u roku od 15 radnih dana nakon što nadležna služba Komisije zaprimi upit.

Kompatibilnost s preglednicima i asistivnim tehnologijama

Internetske stranice foruma europske građanske inicijative kompatibilne su sa sljedećim najčešće korištenim asistivnim tehnologijama:

 • najnovijom verzijom preglednika Google Chrome i Apple Safari
 • u kombinaciji s najnovijim verzijama softvera JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Tehničke specifikacije

Internetske stranice foruma europske građanske inicijative oslanjaju se na sljedeće tehnologije kako bi njihovi elementi za postizanje pristupačnosti radili s kombinacijom internetskog preglednika i eventualnih asistivnih tehnologija ili programskih dodataka na vašem računalu:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepristupačan sadržaj

Usprkos svemu što poduzimamo kako bi internetske stranice foruma europske građanske inicijative bile pristupačne, svjesni smo da i dalje postoje problemi te ih nastojimo ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Obavijestite nas ako naiđete na nešto što nije navedeno.

Poznati problemi prisutni na internetskim stranicama europske građanske inicijative:

 1. nedostaje opis predmeta stranice
 2. nedostaje vrijednost atributa lang
 3. neke stranice imaju slab kontrast boja
 4. neki elementi naslova ne upotrebljavaju se dosljedno
 5. neke slike nemaju alternativni tekst
 6. nekim funkcijama nije moguće pristupiti samo s pomoću tipkovnice
 7. nedostaje zvučni opis
 8. neki sadržaji nisu sadržani u orijentirima 
 9. neke oznake nisu ispravno povezane s odgovarajućim poljima obrasca
 10. postoji određena nedosljednost u logičkom redoslijedu fokusa određenih elemenata.
Izjava o ograničenju odgovornosti: Mišljenja izražena na forumu europske građanske inicijative isključivo odražavaju stajalište njihovih autora i ni na koji se način ne mogu smatrati odrazom stajališta Europske komisije ili Europske unije.