Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

Juurdepääsetavuse avaldus

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis https://citizens-initiative-forum.europa.eu.

Seda ei kohaldata üheski selle alamdomeenis avaldatud muu sisu või veebisaitide suhtes. Nende veebisaitide ja nende sisu kohta käivad eraldi konkreetselt neid puudutavad juurdepääsetavuse avaldused.

Veebisaiti haldab peasekretariaat. See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele.

Veebisait võimaldab:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis).

Käesolev veebisait on kujundatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab ligilähedaselt veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Lisateavet leiate rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 14.11.2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus vaadati läbi 22. novembril 2023.

Avaldus tugineb veebisaitide representatiivse valimi tavakontrollile juurdepääsetavuse eksperdi poolt, kes kasutas nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Meil on hea meel, kui annate tagasisidet Euroopa kodanikualgatuse veebisaidi juurdepääsetavuse kohta. Kui Teil tekib juurdepääsuga probleeme, palun teavitage meid järgmisel e-posti aadressil:

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte saab.

Ühilduvus veebilehitsejate ja tugitehnoloogiaga

Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisait ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogia versioonidega:

 • Google Chrome’i ja Apple Safari veebilehitsejate viimased versioonid,
 • mida kasutatakse koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehniline kirjeldus

Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisaidil kasutatakse juurdepääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Mittejuurdepääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisaidi juurdepääsetavus, oleme teadlikud mõningatest kitsaskohtadest, mille kõrvaldamiseks otsime lahendusi. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui teil tekib probleem, mida ei ole allpool nimetatud.

Euroopa kodanikualgatuse foorumi veebisaidi teadaolevad probleemid.

 1. Puudub lehekülje teema kirjeldus.
 2. Puuduvad keele atribuudiväärtused („lang“).
 3. Mõne lehe värvikontrastsus on nõrk.
 4. Teatavaid pealkirjaelemente kasutatakse ebajärjekindlalt.
 5. Mõnel kujutisel puudub alternatiivtekst.
 6. Mõned funktsioonid ei ole juurdepääsetavad ainult klaviatuuri abil.
 7. Kohati puuduvad audiokirjeldused.
 8. Osa sisust ei ole jaotistes esitatud. 
 9. Mõned sildid ei ole vastavate vormiväljadega õigesti seostatud.
 10. Mõnede elementide loogiline järjekord on ebajärjekindel.
Vastutuse välistamine: Euroopa kodanikualgatuse foorumil avaldatud arvamused kajastavad üksnes nende autorite seisukohta. Neid ei saa mingil juhul pidada Euroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukoha väljenduseks.