Preskoči na glavno vsebino
Forum evropske državljanske pobude

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se uporablja za vsebine, objavljene na domeni https://citizens-initiative-forum.europa.eu.

Ne uporablja se za druge vsebine ali spletišča, objavljena na njenih poddomenah. Ta spletišča in njihova vsebina imajo svojo lastno izjavo o dostopnosti.

To spletišče upravlja Generalni sekretariat. Zasnovano je tako, da ga lahko uporablja kar največje število ljudi, tudi invalidi.

Vsem uporabnikom mora biti omogočeno:

 • povečevanje do 200 % brez težav
 • navigacija po večini spletišča zgolj z uporabo tipkovnice
 • navigacija po večini spletišča z uporabo sodobnega bralnika zaslona in programske opreme za prepoznavanje govora (na računalniku ali telefonu)

To spletišče je zasnovano v skladu s tehničnim standardom za spletišča in mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To v veliki meri ustreza ravni „AA“ iz smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), različica 2.1.

Skladnost s standardi

To spletišče je delno skladno s tehničnim standardom EN 301 549 v.3.2.1 in smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), različica 2.1, raven AA. Za več podrobnosti glej razdelek „Nedostopna vsebina“.

Spletišče je bilo nazadnje preizkušeno 14. novembra 2023.

Priprava izjave

Ta izjava je bila pregledana 22. novembra 2023.

Izjava temelji na osnovnem pregledu reprezentativnega vzorca spletnih strani, ki ga je opravil strokovnjak za dostopnost s kombinacijo ročnega in avtomatiziranega preskušanja.

Povratne informacije

Veseli bomo vaših povratnih informacij o dostopnosti spletišča foruma evropske državljanske pobude. Prosimo vas, da nam sporočite, če naletite na ovire za dostopnost:

Pristojne službe Komisije si prizadevajo odgovoriti na povratne informacije v 15 delovnih dneh od datuma prejema.

Združljivost z brskalniki in podporno tehnologijo

Spletišče foruma evropske državljanske pobude je zasnovano tako, da je združljivo z naslednjimi najpogosteje uporabljenimi podpornimi tehnologijami:

 • najnovejša različica brskalnikov Google Chrome in Apple Safari;
 • v kombinaciji z najnovejšimi različicami JAWS, NVDA, VoiceOver in TalkBack.

Tehnične specifikacije

Spletišče foruma evropske državljanske pobude temelji na naslednjih tehnologijah, ki omogočajo delovanje funkcij za dostopnost s specifično kombinacijo spletnega brskalnika in morebitnih podpornih tehnologij ali vtičnikov, nameščenih na vašem računalniku:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nedostopna vsebina

Kljub našim prizadevanjem za zagotovitev dostopnosti spletišča foruma evropske državljanske pobude se zavedamo nekaterih omejitev in si jih prizadevamo odpraviti. V nadaljevanju so opisane znane omejitve in možne rešitve. Prosimo, da nam sporočite, če naletite na težavo, ki ni navedena v nadaljevanju.

Znane omejitve za spletišče foruma evropske državljanske pobude:

 1. manjkajoč opis teme strani
 2. manjkajoča vrednosti atributa za jezik (lang)
 3. nekatere strani imajo slab barvni kontrast
 4. nekateri elementi naslovov se ne uporabljajo dosledno
 5. nekatere slike nimajo opisov alt text
 6. nekatere funkcije niso na voljo zgolj z uporabo tipkovnice
 7. ponekod manjka avdio opis
 8. nekatere vsebine niso v funkcijskih razdelkih strani 
 9. nekateri besedilni nizi niso pravilno povezani z ustreznimi polji obrazcev
 10. v logičnem vrstnem redu poudarka je pri nekaterih elementih nekaj nedoslednosti
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, izražena na forumu o evropski državljanski pobudi, odražajo izključno mnenja avtorjev in nikakor ne odražajo stališč Evropske komisije ali Evropske unije.
Želite prijaviti pobudo?

Želite podpreti pobudo? Želite vedeti več o trenutnih in preteklih pobudah?