Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet – Forum

Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller innehåll på https://citizens-initiative-forum.europa.eu

Den gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsredogörelser.

Webbplatsen sköts av generalsekretariatet. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även av personer med funktionsnedsättning.

Du ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Efterlevnadsstatus

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under Innehåll som inte är tillgängligt.

Webbplatsen testades senast den 14 november 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen granskades den 22 november 2023.

Redogörelsen bygger på en grundläggande kontroll av ett representativt urval av webbsidor som gjorts av en tillgänglighetsexpert med hjälp av en kombination av manuell och automatiserad testning.

Lämna synpunkter

Vad tycker du om tillgängligheten på webbplatsen för forumet för det europeiska medborgarinitiativet? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen för forumet för det europeiska medborgarinitiativet är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsarna Google Chrome och Apple Safari
 • i kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Webbplatsen för forumet för det europeiska medborgarinitiativet bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen för forumet för det europeiska medborgarinitiativet ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen:

 1. Beskrivningen av sidans ämne saknas
 2. Det saknas värde för språkattributet
 3. Vissa sidor har dålig färgkontrast
 4. Vissa rubrikelement används inte på ett konsekvent sätt
 5. Vissa bilder har inga alt-text-beskrivningar
 6. Vissa funktioner är inte tillgängliga enbart med hjälp av tangentbordet
 7. Vissa ljudbeskrivningar saknas
 8. Visst innehåll avgränsas inte av landmärken 
 9. Vissa etiketter är inte korrekt kopplade till motsvarande formulärfält
 10. Det finns viss inkonsekvens när det gäller den logiska fokusordningen för vissa element
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.