Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Декларация за достъпност

Настоящата декларация се отнася за съдържанието, публикувано в домейна https://citizens-initiative-forum.europa.eu.

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани в негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от Генералния секретариат. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате големината на съдържанието до 200 % без проблеми
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатура
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон).

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549, v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво AA на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Степен на съответствие

Този уебсайт съответства частично на технически стандарт EN 301 549, v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA. За повече подробности вижте раздел Недостъпно съдържание.

Уебсайтът е тестван за последен път на 14.11.2023 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Настоящата декларация е преразгледана на 22.11.2023 г.

Декларацията се основава на проверка на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано тестване.

Обратна информация

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения във връзка с достъпността на уебсайта „Форум на Европейската гражданска инициатива“. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът „Форум на Европейската гражданска инициатива“ е създаден така, че да е съвместим със следните най-често използвани помощни технологии:

 • последната версия на браузърите Google Chrome и Apple Safari;
 • в съчетание с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта „Форум на Европейската гражданска инициатива“ се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта „Форум на Европейската гражданска инициатива“, ние сме наясно, че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта „Форум на Европейската гражданска инициатива“:

 1. Липсва описание на темата на страници.
 2. Липсва стойността на атрибута lang.
 3. Някои страници са с недобър цветови контраст.
 4. Някои елементи на заглавия не се използват последователно.
 5. За някои изображения няма текстова алтернатива.
 6. Някои функции не могат да бъдат използвани само с клавиатура.
 7. Липсват някои аудио описания.
 8. Част от съдържанието не е обозначено с ориентири. 
 9. Някои етикети не са правилно свързани със съответните полета на формуляра.
 10. За някои елементи има известна непоследователност в логическия ред на фокусиране.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.