Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Помогнете ни да подобрим Форума на ЕГИ!

Използвайте този формуляр, за да споделяте с нас проблемите, които срещате при използването на Форума на ЕГИ, или вашите идеи за подобряване на тази платформа.

Имате конкретен въпрос за ЕГИ?

За общи въпроси относно Европейската гражданска инициатива се свържете с Europe Direct, нашата централна информационна служба.

Можете също така да се свържете с център на Europe Direct във вашата страна.

*Повечето обаждания са безплатни, но някои оператори или хотели могат да ви таксуват за разговора.

If you are looking for legal, campaigning, fundraising, or other advice for running your European citizens' initiative, you can submit a request via the Seek Advice page.