Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh
Welcome, Bienvenue, Wilkommen

An bhfuil sé i gceist agat tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a sheoladh, nó an bhfuil ceann á chur chun cinn agat faoi láthair? Nó b’fhéidir gur spéis leat tionscnaimh ionchasacha ó shaoránaigh a phlé? 

Is spás é an fóram seo duit eolas agus comhairle phraiticiúil a fháil faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, agus ábhar ar bith lena mbaineann a phlé. Ní féidir rochtain a fháil ar roinnt gnéithe go dtí go gcláraíonn tú. Is í Seirbhís Gnímh na Saoránach Eorpach (ECAS) a fheidhmíonn an t-ardán seo thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh agus faoi chonradh leis.

Chun féachaint ar liosta na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh nó chun tionscnamh nua a chlárú, téigh chuig suíomh gréasáin an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

Infographic (2023) | European Citizens' Initiative: Data & Figures
ECI Infographic Data & Statistics as of May 2023
European Citizens' Initiative Forum logo on a white background with a red textbox reading "European Citizens' Initiative: Data & Figures May 2023 Data''
Béarla
(960.35 KB - PDF)
Íoslódáil
ECI Forum is available in all EU official languages
Físeán - Fóram an Tionscnamh Eorpach á na saoránaigh

Na hábhair foghlama is déanaí

Cúrsa ar líne: Scileanna Riachtanacha d’Eagraithe thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh

An bhfuil spéis agat níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseas agus faoin gcleachtas a bhaineann le tionscnamh Eorpach rathúil ó na saoránaigh a fhorbairt? Tabhair cuairt ar ár gcúrsa ar líne: cúrsa ar líne

Díríonn an cúrsa ar líne ar ghnéithe praiticiúla an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, cuir i gcás: Réimse inniúlachtaí an Choimisiúin a thuiscint agus an próiseas clárúcháin a bhainistiú - Feachtasaíocht rathúil ar líne agus as líne in aimsir COVID - Sínithe a bhailiú - Ceanglais cosanta sonraí – Líonraí tacaíochta uile-Eorpacha a fhorbairt - Tiomsú airgid - Abhcóideacht - Gníomhaíochtaí leantacha. 

Pacáiste Fáilte Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

The ECI Forum - Welcome Package
ECI Forum Welcome Package
Béarla
(1.22 MB - PDF)
Íoslódáil

Pacáiste eolais an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh d’Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta

Pacáiste eolais an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh d’Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta
Book with lightbulb
Gaeilge
(697.66 KB - PDF)
Íoslódáil

Chun féachaint ar phaicéad eolais an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh do ESSanna i dteangacha éagsúla, roghnaigh an cnaipe teanga ag barr an leathanaigh. 

Tá tuilleadh ábhar le fáil ar an leathanach LEARN 

An Scéal Ratha is déanaí

An Eoraip Saor ó Fhionnadh
Picture of trophy with star in the middle
Gaeilge
(2.2 MB - PDF)
Íoslódáil

Léigh tuilleadh scéalta ratha anseo!

 

An Seimineár Gréasáin is déanaí

Webinar 'Unlocking Engagement: Strategies for Reaching and Activating the Unengaged for Your ECI', 2024

  • Dáta tosaigh: 13/06/2024 - 12:30

 

Lean an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES) ar na meáin shóisialta

Glac páirt i nGrúpa Facebook TES chun nuacht, smaointe agus taithí faoin Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chomhroinnt le daoine eile. Táimid gníomhach ar X (ar a dtugtaí Twitter roimhe) freisin agus ar LinkedIn, ach an haischlib #EUTakeTheInitiative a úsáid.

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú?

Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?