Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Cuardach

Torthaí cuardaigh (17)

Na torthaí atá le feiceáil 1/17

  • Blog article
  • Events and awareness raising, Good practices, Participatory democracy
  • Friday, July 28, 2023 - 14:42

I mBliain Eorpach na Scileanna, chuir Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, arna óstáil go traidisiúnta ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta

Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.