Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Πώς να συγκεντρώσετε υπογραφές

Οι δηλώσεις υποστήριξης για Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών μπορούν να συγκεντρωθούν είτε σε έντυπη μορφή (με τη χρήση προσυμπληρωμένων εντύπων που μπορούν να τηλεφορτωθούν) είτε στο διαδίκτυο. 

Κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης

Το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης είναι το εργαλείο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους διοργανωτές και στις διοργανώτριες Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης στο διαδίκτυο. Από το 2023, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες νέων πρωτοβουλιών θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο αυτό το σύστημα για τη συγκέντρωση υπογραφών στο διαδίκτυο για τις πρωτοβουλίες τους.

Μάθετε περισσότερα για το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, το οποίο προσφέρεται στους διοργανωτές και στις διοργανώτριες πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΝΕΟ σημείωμα καθοδήγησης σχετικά με το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης:

Σημείωμα καθοδήγησης για το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης
Σημείωμα καθοδήγησης για το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης
ελληνικά
(529.87 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Συμβουλές για τη συγκέντρωση υπογραφών

Προσοχή!

Οι υπογράφοντες και οι υπογράφουσες πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ) και σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών ή νεότεροι/-ες, σε ορισμένα κράτη μέλη), εκτός εάν το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να μειώσει την ελάχιστη ηλικία για τους υπογράφοντες και τις υπογράφουσες την πρωτοβουλία στα 16 έτη και έχει ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. Βλ. τον κατάλογο των απαιτήσεων ηλικίας.

Περισσότερα:

Τα μυστικά της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών: συμβουλές «εκ των έσω» για το πώς να συγκεντρώσετε 1,6 εκατ. υπογραφές και να ξεπεράσετε το απαιτούμενο ελάχιστο όριο σε είκοσι ένα κράτη μέλη της ΕΕ 

Η ανατομία ενός θαύματος: πώς οι τελευταίες 20 ημέρες της εκστρατείας της ΕΕ «Stop Finning» (Σταματήστε την πρακτική αφαίρεσης πτερυγίων) άλλαξαν τα δεδομένα

Οι εθνικές αρχές εξηγούν τον τρόπο για να διασφαλίσετε την επαλήθευση των υπογραφών σας

The European Citizens’ Initiative’s Central Online Collection System Explained

Σε αυτό το βίντεο, ο Jerome Stefanini, υπάλληλος ΤΠ αρμόδιος για το σύστημα της Επιτροπής, επισημαίνει τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του συστήματος και απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια διοργανωτών και διοργανωτριών ΕΠΠ.

Περιγραφή του κεντρικού συστήματος διαδικτυακής συγκέντρωσης υπογραφών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών
ελληνικά
(19.48 KB - DOCX)
Τηλεφόρτωση
Συμβουλές για τη συγκέντρωση υπογραφών υπέρ της πρωτοβουλίας σας

Μαθαίνουμε από την εμπειρία άλλων: συμβουλές για τη συγκέντρωση υπογραφών από την Όλγα Κήκου, διοργανώτρια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά»).

Μετάφραση του κειμένου του βίντεο. Μαρτυρία της Όλγας Κίκου, διοργανώτριας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «End the Cage Age»
ελληνικά
(61 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Οδηγίες

Πώς να συγκεντρώσετε υπογραφές: Συχνά το πιο δύσκολο βήμα ...
ελληνικά
(221.04 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Διαδικτυακά σεμινάρια

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας;

Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;