Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Συμβουλές

Παρέχουμε εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σε (πιθανούς) διοργανωτές Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ εντός οκτώ εργάσιμων ημερών το πολύ, όπως συμβουλές σχετικά με νομικές πτυχές, τη διοργάνωση εκστρατειών, τη συγκέντρωση κεφαλαίων ή άλλα σχετικά θέματα.

Introduction to the Seek Advice service of the Forum

Οι νομικές συμβουλές μπορεί να αξιολογούν, μεταξύ άλλων,:

  • εάν υπάρχει ήδη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το θέμα του σχεδίου πρωτοβουλίας·

  • εάν το σχέδιο πρωτοβουλίας πληροί τα κριτήρια καταχώρισης, εάν εμπίπτει εμφανώς εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και, εάν ναι, ποια διάταξη ή ποιες διατάξεις της Συνθήκης παρέχουν την εξουσία αυτή στην Επιτροπή·

  • εάν άλλοι διοργανωτές έχουν ζητήσει την καταχώριση παρόμοιων ή σχεδόν ίδιων πρωτοβουλιών κατά το παρελθόν και αν αυτές έχουν στεφθεί με επιτυχία ή όχι.

Οι συμβουλές σχετικά με τη διοργάνωση εκστρατειών και/ή με τη συγκέντρωση κεφαλαίων μπορεί να αξιολογήσουν:

  • τα δίκτυα που χρησιμοποιείτε·

  • τη βάση των εθελοντών σας·

  • τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους·

  • τις στρατηγικές επικοινωνίας·

  • την πρόσβαση σε κεφάλαια, κ.λπ.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν συντάσσουμε πρωτοβουλίες για διοργανωτές ούτε τους στηρίζουμε κατά τη διοργάνωση των εκστρατειών τους ή τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Εάν απλώς αναζητάτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα «Ενημέρωση» αυτού του ιστότοπου ή στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Αναζήτηση συμβουλών

Αν χρειάζεστε συμβουλές, στείλτε μας τις ερωτήσεις σας υποβάλλοντας το παρακάτω έντυπο. Θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστούμε.

Στείλτε το αίτημά σας

Για να μας ζητήσετε συμβουλές, πρέπει πρώτα να δώσετε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας ή να εγγραφείτε.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας;

Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;