Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

Потърсете съвет

Предоставяме индивидуални и независими съвети на (потенциални) организатори на европейски граждански инициативи на всеки един от официалните езици на ЕС в рамките на 8 работни дни, например правни съвети или съвети относно провеждането на кампания, набирането на средства или други имащи отношение теми.

Introduction to the Seek Advice service of the Forum

Правните съвети могат да включват следните оценки:

  • дали вече има законодателство на ЕС относно предмета на проекта на инициатива;

  • дали проектът на инициатива отговаря на критериите за регистрация, включително дали не попада очевидно извън правомощията на Комисията и ако това е така, с кои разпоредби на Договорите се предоставят тези правомощия на Комисията;

  • дали други организатори са поискали да регистрират подобни или почти същите инициативи в миналото и дали са успели или не.

Съветите относно провеждането на кампания и/или набирането на средства могат да включват оценка на:

  • вашите съществуващи мрежи

  • вашия доброволчески капацитет

  • човешките и финансовите ресурси

  • комуникационните стратегии

  • достъпа до финансиране и др.

Моля, имайте предвид, че не изготвяме за организаторите проекти на инициативи и не ги подпомагаме при провеждането на техните кампании или при набирането на средства.

Ако просто се нуждаете от информация за Европейската гражданска инициатива, можете да отидете в раздел „Научете“ на този сайт и/или да посетите уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Потърсете съвет

Ако се нуждаете от съвет, моля, изпратете ни въпросите си, като използвате формуляра по-долу. Ще бъдете помолен да попълните кратък въпросник. Благодарим ви!

Изпратете вашето искане

За да можете да се свържете с нас за съвет, първо трябва да влезете в системата или да се регистрирате.