Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

Küsige nõu

Anname sihipärast ja sõltumatut nõu Euroopa kodanikualgatuse (võimalikele) korraldajatele kõigis ELi ametlikes keeltes maksimaalselt kaheksa tööpäeva jooksul. Pakume näiteks õigusnõustamist, kampaania korraldamise ja rahaliste vahendite kogumise alast nõu ning nõu mis tahes muudel asjakohastel teemadel.

Introduction to the Seek Advice service of the Forum

Õigusnõustamine võib hõlmata järgmiste aspektide hindamist:

  • kas kavandatud algatuse kohta on juba olemas ELi õigusakt;

  • kas kavandatud algatus vastab registreerimiskriteeriumidele, kaasa arvatud see, kas algatus jääb ilmselgelt komisjoni volituste ulatusest välja või mitte. Kui see välja ei jää, siis millis(t)e aluslepingu sät(e)tega need volitused komisjonile antakse;

  • kas muud korraldajad on varem taotlenud sarnase või peaaegu identse algatuse registreerimist ning kas neid saatis edu või mitte.

Kampaania korraldamise ja/või rahaliste vahendite kogumise alast nõu andes võidakse hinnata:

  • teie loodud võrgustikke;

  • vabatahtlike kasutamist;

  • inim- ja rahalisi ressursse;

  • teabevahetusstrateegiaid;

  • juurdepääsu rahalistele vahenditele jne.

Juhime teie tähelepanu sellele, et me ei koosta korraldajate eest algatuste projekte, korralda nende kampaaniaid ega tegele rahaliste vahendite kogumisega.

Kui soovite lihtsalt üldteavet Euroopa kodanikualgatuse protsessi kohta, tutvuge palun selle veebisaidi rubriigiga „Saage teada“ ja/või Euroopa kodanikualgatuse veebisaidiga.

Küsige nõu

Kui vajate nõu, saatke palun meile oma küsimus(ed), kasutades allpool olevat vormi. Teil palutakse täita lühike küsimustik. Täname!

Saatke päring

Meiega ühenduse võtmiseks ja nõu küsimiseks peate end kõigepealt autentima või registreerima.
Kas olete valmis oma algatuse registreerima?

Kas soovite algatust toetada? Kas soovite lisateavet praeguste või varasemate algatuste kohta?