Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Lūdziet padomu

Dodam individuāli pielāgotus un neatkarīgus padomus (potenciālajiem) Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem visās ES oficiālajās valodās ne vēlāk kā astoņu darbdienu laikā. Piemēram, juridiskus padomus, ieteikumus par kampaņas rīkošanu, finansējuma piesaistīšanu un par jebkuru citu šajā kontekstā būtisku jautājumu.

Introduction to the Seek Advice service of the Forum

Juridiskas konsultācijas var ietvert šādu aspektu vērtējumu:

  • vai jau ir kāds ES tiesību akts par iniciatīvas projekta jautājumu;

  • vai iniciatīvas projekts atbilst reģistrēšanas kritērijiem, piemēram, vai tas acīmredzami nepārsniedz Komisijas pilnvaras, un, ja iniciatīva pilnvaras nepārsniedz, kuri Līguma noteikumi Komisijai nosaka šīs pilnvaras;

  • vai agrāk citi organizatori ir lūguši reģistrēt līdzīgu vai gandrīz tādu pašu iniciatīvu un vai tas ir izdevies.

Konsultācijā par kampaņu veidošanu un/vai finansējuma piesaistīšanu var saņemt vērtējumu šādiem aspektiem:

  • jūsu izveidotie kontaktpersonu tīkli;

  • jūsu iesaistītie brīvprātīgie;

  • cilvēkresursi un finanses;

  • komunikācijas stratēģijas;

  • finansējuma pieejamība u. tml. jautājumi.

Ņemiet vērā, ka mēs neizstrādājam iniciatīvu projektus organizatoriem un neatbalstām viņus kampaņu īstenošanā un finansējuma piesaistīšanā.

Ja vēlaties tikai iepazīties ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas procesu kopumā, aicinām jūs ieskatīties šīs vietnes sadaļā “Mācieties” un/vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Lūgt padomu

Ja jums ir vajadzīgs padoms, nosūtiet mums jautājumu(-us), iesniedzot zemāk redzamo veidlapu. Jums būs jāaizpilda īsa anketa. Paldies!

Nosūtīt pieprasījumu

Lai lūgtu mums padomu, vispirms jums ir jāautentificējase vai jāreģistrējas.