Ακολουθήστε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γίνετε μέλος της ομάδας της ΕΠΠ στο Facebook για να ανταλλάξετε ειδήσεις, ιδέες και εμπειρίες που σχετίζονται με την ΕΠΠ με άλλα άτομα. Δραστηριοποιούμαστε επίσης στο X (πρώην Twitter) και στο LinkedIn χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #EUTakeTheInitiative.