Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης (39)

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1/20

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices
 • Wednesday, June 12, 2024 - 15:44

Νέες ιδέες για νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών και καινοτόμες προσεγγίσεις για την επικοινωνία και την οικοδόμηση κοινοτήτων προέκυψαν σε μια

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices
 • Monday, April 22, 2024 - 12:31

Η επιτυχία στον κόσμο των ΕΠΠ δεν αφορά μόνο το πάθος και την αφοσίωση στο θέμα σας — αφορά τη στρατηγική συνεργασία, την αποτελεσματική επ

 • Blog article
 • Good practices
 • Monday, November 27, 2023 - 10:45

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή κονδύλια για κάθε στάδιο της εκστρατείας σας, μεταξύ άλλων για την προώθηση μετά τη συλλογή · σχ

 • Blog article
 • Good practices
 • Tuesday, November 21, 2023 - 14:09

Ο προσδιορισμός του τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ο τρόπος λειτουργίας της, η σύνδεση των πανευρωπαϊκών εκστρατειών με σημαντικά τοπ

 • Webinar
 • Good practices
 • Friday, September 22, 2023 - 15:21

Στόχος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να γίνει κατανοητός ο τρόπος αποτελεσματικής κατανομής των κονδυλίων στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ΕΠΠ

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices, Registration of initiatives
 • Tuesday, August 22, 2023 - 14:54

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στράφηκε στο επίκεντρο της φετινής Ημέρας ΕΠΠ στις 8 Ιουνίου, η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κο

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices
 • Tuesday, August 22, 2023 - 14:08

Η εκστρατεία για μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών απαιτεί βασικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων μια αποτελεσματική στρατηγική και ένας σχ

 • Blog article
 • Events and awareness raising, Good practices, Participatory democracy
 • Friday, July 28, 2023 - 14:42

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η Ημέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που παραδοσιακά φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική

 • Blog article
 • Good practices, Participatory democracy, Research
 • Monday, June 26, 2023 - 13:56

Το βιβλίο εργασίας «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Ένα εργαλείο για τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά» (εν συντομία: Εγχειρίδιο ερ

 • Blog article
 • Good practices
 • Tuesday, May 16, 2023 - 14:01

Η Virginia Fiume είναι συμπρόεδρος του EUMANS, ενός πανευρωπαϊκού κινήματος πολιτών που επιδιώκει τη

 • Webinar
 • Good practices, Participatory democracy
 • Tuesday, February 14, 2023 - 15:21

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών και το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης;

 • Blog article
 • Good practices, New initiatives and milestones, Digital economy and society
 • Tuesday, January 24, 2023 - 16:30

Οι Ευρωπαίοι για ασφαλείς συνδέσεις είναι ένας συνασπισμός εθνικών και διεθνών οργανισμών που έχουν επίγνωση των δυσμενών συνεπειών των σύγχρονων τ

 • Blog article
 • Good practices
 • Monday, December 19, 2022 - 15:11

Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο που αποφασίζει για την επιτυχία της εκστρατείας μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών: το δίκτυο των οργανώσεων της κοιν

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.