Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Jak zbierać podpisy

Deklaracje poparcia dla europejskich inicjatyw obywatelskich można zbierać na papierze (przy użyciu wstępnie wypełnionych formularzy gotowych do pobrania) lub online. 

Centralny system zbierania deklaracji online

Centralny system zbierania deklaracji online jest narzędziem udostępnianym przez Komisję Europejską organizatorom europejskich inicjatyw obywatelskich do zbierania deklaracji poparcia online. Od 2023 r. jest to jedyny system, którego mogą używać organizatorzy nowych inicjatyw do zbierania podpisów online.

Dowiedz się więcej na temat centralnego systemu zbierania deklaracji online (COCS) oferowanego organizatorom inicjatyw przez Komisję Europejską. 

NOWE wytyczne dotyczące centralnego systemu zbierania deklaracji online

Wytyczne dotyczące centralnego systemu zbierania deklaracji online
Wytyczne dotyczące centralnego systemu zbierania deklaracji online
polski
(521.18 KB - PDF)
Pobierz

Praktyczne rady dotyczące zbierania podpisów

Zapamiętaj!

Osoby składające podpisy muszą być obywatelami UE (obywatelami państw członkowskich UE) i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat lub mniej w niektórych państwach członkowskich), chyba że dane państwo członkowskie postanowiło obniżyć minimalny wiek sygnatariuszy inicjatyw do 16 lat i odpowiednio powiadomiło o tym Komisję. Zob. wykaz wymogów dotyczących wieku

Więcej informacji:

Europejska inicjatywa obywatelska – sekret udanej kampanii: jak zebrać 1,6 mln podpisów i przekroczyć wartości progowe w 21 państwach członkowskich UE 

Anatomia cudu: jak ostatnie 20 dni unijnej kampanii „Stop Finning” okazało się absolutnym przełomem

Organy krajowe podpowiadają, jak zadbać o to, by zebrane podpisy spełniały wymogi niezbędne do ich zatwierdzenia

The European Citizens’ Initiative’s Central Online Collection System Explained

W tym wideo Jerome Stefanini, informatyk Komisji odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu, omawia jego cechy i podkreśla zalety oraz odpowiada na pytania i uwagi organizatorów europejskich inicjatyw obywatelskich.

Europejska inicjatywa obywatelska – Informacje o centralnym systemie zbierania deklaracji online
polski
(18.9 KB - DOCX)
Pobierz
Wskazówki dotyczące zbierania podpisów pod inicjatywą

Doświadczenia organizatorów, którym się udało: praktyczne rady dotyczące zbierania podpisów Olgi Kikou, organizatorki europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” (Koniec Epoki Klatkowej).

Tłumaczenie transkrypcji nagrania wideo. Wypowiedź Olgi Kikou, organizatorki europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” (Zakończmy hodowlę klatkową).
polski
(70.22 KB - PDF)
Pobierz

Wytyczne

Jak gromadzić podpisy: Najtrudniejszy krok...
polski
(223.67 KB - PDF)
Pobierz

Webinaria

Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.
Chcesz przystąpić do rejestracji inicjatywy?

Zamierzasz poprzeć inicjatywę? Szukasz informacji o trwających lub zakończonych inicjatywach?