Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

Stimulering van de groei op het platteland, bescherming en bevordering van culturele handel en voedselzekerheid

Bijgewerkt op: 20/03/2023

Het initiatief „Protection the EU Rural Heritage, Food Security and Supply” heeft tot doel het bewustzijn te vergroten en meer EU-investeringen in plattelandsgebieden aan te trekken ter ondersteuning van bedrijven en activiteiten die het platteland levend houden en voedsel op de agenda houden.

Centraal in dit EBI staat dat landbouw niet langer een financieel aantrekkelijk beroep is voor jongeren, wat bijdraagt tot ontvolking van het platteland, braindrain en het verlies van culturele tradities. Als deze trends aanhouden, zal de voedselzekerheid van de EU (onze onafhankelijkheid en soevereiniteit op voedselgebied) worden bedreigd door een gebrek aan ervaren bedrijfsleiders en stimulansen om het beroep te betreden en te innoveren. Uiteindelijk is er behoefte aan meer maatschappelijk respect en erkenning van de rol die landbouwers spelen.

Voedsel moet betaalbaar zijn en de landbouw moet winstgevend zijn

De EU heeft zich al tientallen jaren sterk gemaakt voor de zelfvoorziening van basislevensmiddelen, waarbij het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de hele Unie kan worden gezien als een vlaggenschipbeleid ter ondersteuning van landbouwers, voedselzekerheid en het op grote schaal beschikbaar houden van voedsel tegen betaalbare prijzen voor consumenten.

Picture of vegetables - carrot, pepper, zucchini

Maar vandaag de dag betalen consumenten (relatief) meer voor hun voedselbasisproducten dan in de afgelopen decennia, maar landbouwers hebben ook moeite aan het tegenovergestelde einde van de productieketen.

Landbouwers zijn vandaag de dag duurder, zodat het beroep steeds onwenselijk wordt. Om enkele van de meest voorkomende factoren op te sommen: de crisis in verband met de kosten van levensonderhoud; energiekosten; de kosten van de toepassing van de meest recente milieu- en dierenwelzijnsnormen; de recordhoogte van de kosten van meststoffen en andere productiemiddelen; de meer geavanceerde onderwijsvereisten voor moderne landbouwpraktijken; de toegenomen frequentie van droogten en andere vormen van klimaatverandering; net als hun ernst... dragen alle bij tot een beroep dat op lange termijn stabiliteit en positieve financiële vooruitzichten ontbeert. Landbouwers die meer brandstof aan de brand toevoegen, worden meer dan ooit gecontroleerd door mensen en instellingen die de waarde van de landbouw voor de rest van de bevolking niet begrijpen en inzien. Het valt niet te betwijfelen dat de Finse centrale unie van landbouwproducenten en boseigenaren (MTK) eind 2022 had aangekondigd dat tussen 2020 en 2021 in het hele land 1000 bedrijven gesloten waren.

Maar als landbouwwerk de winstgevendheid heeft verminderd en minder mensen eraan willen meewerken, dreigen we de voedselzekerheid van Europa in gevaar te brengen. Dat is ons vermogen om ons eigen voedsel te telen zonder afhankelijk te zijn van invoer van buiten de EU. Als onze landbouwers geen goed leven kunnen verdienen, hoe kunnen we dan van de volgende generatie verwachten dat zij hun voetsporen volgen en garanderen dat voedsel op ons bord blijft liggen?

Farm production line

Zoals de Europese Raad van jonge landbouwers opmerkt, hebben jonge landbouwers het nog harder, vaak zonder middelen voor de grote eenmalige kosten in verband met de aankoop en oprichting van een landbouwbedrijf en aan wie banken aarzelen om geld te lenen op basis van hun leeftijd. Bovendien zullen jonge landbouwers, hun grond en gewassen de komende decennia veel meer te lijden hebben onder de klimaatverandering dan hun tegenhangers, die in een paar jaar met pensioen gaan. De jongeren die het beroep beginnen kennen dit, en dit komt tot uiting in het feit dat slechts 11 % van alle landbouwbedrijven in de EU wordt geleid door landbouwers jonger dan 40 jaar. Daarentegen is 57,6 % van de landbouwbedrijfsleiders in de EU ten minste 55 jaar oud, wat benadrukt hoe de leeftijdsdemografie in het beroep vertekend is. Zoals in dit algemene overzicht door de BBC wordt gerapporteerd, laat Cyprus van alle EU-landen dit verschil het grootst zien. Voor elke landbouwer jonger dan 35 jaar zijn er 33 landbouwers ouder dan 65 jaar.

Met de erkenning van deze hogere exploitatiekosten en de toegenomen onzekerheid die droogten en andere milieufactoren zullen hebben, hebben onze landbouwers en de plattelandsgemeenschappen die zij leven, meer aandacht, investeringen en financiële stabiliteit nodig om zichzelf in stand te houden en, bij uitbreiding, ons allemaal te ondersteunen. Alleen dan kan het beroep nieuw leven worden ingeblazen en wenselijk worden.  

Farmer in field with cow

Om deze redenen wordt dit EBI gesteund en gepromoot door verschillende Europese landbouwverenigingen en -organisaties: Avec (vlees van pluimvee); CarniSostenibili; CLITRAVI (verwerkt vlees); Euro Foie Gras, The European Livestock Voice; FEAP (aquacultuur), The International Fur Federation, UECBV (vlees en vee) en Verband der Deutschen Lederindustrie e.V (Duitse ledervereniging).

Verlies van plattelandscultuur en -handel

De toekomst van plattelandsgebieden in de hele EU is grotendeels afhankelijk van de jeugd. Toch verlaten jongeren in de hele EU het platteland om in steden te studeren, te werken en te wonen. Zoals uit een recent rapport van Tuomas Kuhmonen, onderzoeksdirecteur van het Finse Futures Research Centre (FFRC), blijkt dat deze overgang meer dan verwacht, niet plaatsvindt omdat de steden alle wensen van de jongeren bieden (pull-factoren), maar omdat hun lokale gebied niet op afstand vergelijkbare economische kansen kan bieden (push-factoren). Dit verlies aan jonge werknemers op het platteland als gevolg van een gebrek aan economisch concurrentievermogen is de grootste oorzaak van de ontvolking van het platteland en is een voorbeeld van het migratiefenomeen dat braindrain wordt genoemd.

Cruciaal is dat de ontvolking van het platteland een bedreiging vormt voor het verlies van praktijken op het gebied van cultureel erfgoed, plattelandstradities en, in sommige gevallen, minderheidstalen of dialecten. In de hele EU zijn er lokale festivals, festiviteiten en rustige overblijfselen uit eeuwenlang verleden die worden gehuldigd door lokale bewoners die de rijke geschiedenis van hun gebied in stand houden. Helaas worden de tradities die deze gebieden zo lang hebben afgebakend en uniek houden, uitgehold, aangezien de jongeren van plattelandsgebieden onder druk staan om ze te verlaten, totdat ze voor altijd verloren gaan.

De EU hecht terecht veel waarde aan de diversiteit van de Europese burgers en hun ervaringen. En hoewel het natuurlijk is dat sommige tradities van de praktijk verdwijnen omdat de tijd is geëvolueerd, leven we momenteel in een periode van massaal verlies van praktijken op het gebied van cultureel erfgoed in plattelandsgebieden in de hele EU — en dit alles als gevolg van vergelijkbare onderliggende economische oorzaken. Zij verdienen het te worden bestreden.

Green Tractor in Farming Field

Resultaat

Op de oppervlakte lijkt het moeilijk om het cultureel erfgoed op het platteland te koppelen aan bezorgdheid over de voedselzekerheid, maar de getroffen mensen bevinden zich grotendeels in dezelfde pool en de oplossingen hebben ook veel kruiselings. Het gaat allemaal om investeringen in en verrijking van plattelandsgebieden. We moeten ze wenselijk en betaalbaar maken voor jonge werknemers die geïnteresseerd zijn in een carrière in de landbouw en gebruik maken van beleid om aan te tonen dat landbouw op het platteland net zo gerespecteerd en gewaardeerd wordt als stadswerk.

Om te behouden wat onze plattelandsgebieden uniek maakt voor toekomstige generaties en om de duurzaamheid van voedselproducerende gemeenschappen in de hele EU te waarborgen, moeten we dan ook meer inspanningen van de EU leveren om winstgevende landbouw, regionaal erfgoed, duurzame groei in plattelandsgebieden en een hogere levensstandaard op het platteland te bevorderen.

Doe nu actie! 

De campagne loopt tot november 2023, en EU-burgers die in aanmerking komen voor burgerinitiatieven kunnen dit initiatief ondertekenen op: www.protectruralheritage.eu

Ga naar de officiële pagina van het initiatief: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2022/000007_en

 

 

Auteurs

Harry Matthews

Harry Matthews is een professional op het gebied van publieke zaken in de EU met Lykke Advies en werkt op het gebied van landbouwbeleid. Hij heeft een coördinerende rol in de campagne ter bescherming van het cultureel erfgoed, voedselzekerheid en -voorziening van de EU, waar hij de organisatoren van het EBI ondersteunt bij het begrijpen van het besluitvormingsproces van de EU. Harry is zich bewust geworden van de problemen die dit EBI benadrukt tijdens zijn eerste baan in het Schotse toerisme op het platteland en is sindsdien gepassioneerd om ervoor te zorgen dat plattelandsgebieden niet aan hun lot worden overgelaten. 

Reageren

Om een reactie te plaatsen, moet u zich eerst aanmelden of registreren.
Disclaimer: De op het EBI-forum geventileerde meningen geven uitsluitend het standpunt van de auteurs weer en mogen beslist niet worden beschouwd als het standpunt van de Europese Commissie of van de Europese Unie.
Klaar om uw initiatief te registreren?

Wilt u een initiatief steunen? Wilt u meer weten over lopende of eerdere initiatieven?