Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Για ένα πιο λαμπρό μέλλον, Για μια πιο πράσινη Ευρώπη

Επικαιροποιήθηκε στις: 08/07/2021

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μας με τίτλο «Πράσινες στέγες» ακολουθείτο όραμά μας να επαναφέρουμε τους φυσικούς χώρους πρασίνου στις πόλεις, παρέχοντας περισσότερο χώρο και οικότοπο στα ζώα ως πτηνά και έντομα, μετατρέποντας αχρησιμοποίητες, γκρίζες και θερμές στέγες σε υγιεινές πράσινες τοποθεσίες για την ψύξη των πόλεων μας, την παραγωγή οξυγόνου και την ενίσχυση της διανυκτέρευσης. Ένα καλύτερο μέλλον, μια πιο πράσινη Ευρώπη και ένας βιώσιμος τρόπος διασφάλισης καλής συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπινων αναγκών και της μέριμνας για το περιβάλλον: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε.

Τα ονόματά μας είναι οι Almog Yoana και Negev Raphael SADe, είμαστε αμφότεροι από τη Γερμανία και έχουμε συσσωρεύσει εμπειρίες στο Ισραήλ, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία. Η πρωτοβουλία μας «Πράσινες στέγες» άρχισε να συγκεντρώνει υπογραφές στις 26 Μαΐου 2021. Για να υλοποιήσουμε την ιδέα μας, συγκεντρώσαμε επτά μεγάλα άτομα γύρω μας, τα οποία είναι μέλη ομάδας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μας και από κοινού δρομολογήσαμε με επιτυχία την πρωτοβουλία μας για να αλλάξουμε το μέλλον μας προς το καλύτερο. 

Green

Ο πυρήνας του σχεδίου μας είναι η χρήση των υφιστάμενων και αχρησιμοποίητων χώρων που βρίσκονται στις επίπεδες κορυφές των κτιρίων γραφείων εντός των πόλεων. Η ιδέα είναι η δημιουργία πράσινων κήπων σε αυτές τις κορυφές της στέγης με στόχο και όραμα την επίτευξη μιας πιο πράσινης Ευρώπης. Αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στο πλέον επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή στην κλιματική αλλαγή. Η εγκατάσταση πράσινων κορυφών στέγης ποικίλλει ανάλογα με το κλίμα των διαφόρων χωρών και το βάρος που μπορούν να συντηρήσουν οι στέγες. Δεν θα υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος όσον αφορά τα είδη χλωρίδας τα οποία η οροφή του πράσινου κήπου θα αποτελείται από εταιρείες που θα αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη για να αποφασίσουν ποια στοιχεία θα εφαρμόσουν στις στέγες, αναγνωρίζοντας και τηρώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο πράσινη Ευρώπη, στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι η θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ. Η πρότασή μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει την πρωτοβουλία μας με τη θέσπιση κανονισμού της ΕΕ που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, των ρύπων των υδάτων και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν από την τρέχουσα περιβαλλοντική κρίση. 

Σε περίπτωση που οι εταιρείες χρησιμοποιούν τον κενό και αχρησιμοποίητο χώρο που υπάρχει στις κορυφές της οροφής τους και τον μετατρέπουν σε πράσινο χώρο, οι θετικές πτυχές εντός των αστικών πόλεων θα είναι αποδοτικές και θα προκύψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, ο αέρας θα καθαριστεί, τα όμβρια ύδατα θα ρυθμιστούν με φυτά που θα αποφεύγουν τα προβλήματα αποστράγγισης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ενθάρρυνση της βιοποικιλότητας στις πόλεις, τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και την ψύξη των εσωτερικών θερμοκρασιών.

Εν προκειμένω, τα περιβαλλοντικά οφέλη δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία μας. Με τη μετατροπή της κενής και της γκρίζας οροφής στις πόλεις σε πράσινη επιφάνεια, αναγνωρίζονται και καλύπτονται και άλλοι βασικοί παράγοντες, ειδικότερα οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές πτυχές. Η εστίαση στην οικονομική προοπτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το οικονομικό συμφέρον αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τις επιδόσεις και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας μας.   

Για την υλοποίηση της ιδέας και του οράματος μας, λάβαμε υπόψη τρία σημαντικά στοιχεία, ήτοι τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις κυβερνήσεις. Από την άποψη των εταιρειών, θα υπάρξουν αξιοσημείωτα οφέλη, τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής:

  • Φήμη της συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς θα κερδίσει βαθμούς βιωσιμότητας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες·
  • Τα κίνητρα των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στο έργο Green Garden Rooftop, θα αυξηθούν, γεγονός που θα έχει ως αντάλλαγμα θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της εταιρείας·
  • Κρατικές ενισχύσεις, καθώς οι κυβερνήσεις θα στηρίξουν τις συγκεκριμένες εταιρείες χορηγώντας μια ορισμένη έκπτωση φόρου στο τέλος του οικονομικού έτους.

Όσον αφορά την κοινωνική πτυχή, οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποτελούν σημαντικό και ουσιαστικό μέρος του έργου. Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία μία φορά το μήνα ή περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες του εν λόγω πράσινου κήπου. Με τον τρόπο αυτό, από τη σκοπιά του εργαζομένου, το άτομο συμμετέχει ενεργά και στηρίζει την περιβαλλοντική κρίση, η αυτοεκτίμησή του θα αυξηθεί καθώς θα έχει τη δυνατότητα να ενεργεί και να μην αισθάνεται ανικανότητα.

Όσον αφορά τη θέση της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη αυτής της ιδέας ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να συμμετάσχουν ενεργά στο σχέδιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική κρίση έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία μας, σήμερα και ακόμη περισσότερο την επόμενη δεκαετία, πιστεύουμε ότι αυτή η κυβερνητική στήριξη μπορεί να αντικατοπτρίζεται με εκπτώσεις φόρου σε κάθε οικονομικό έτος.

green 2

Σχήμα 1: Επίγειο επίπεδο των νησιωτικών κομητειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 έως το 2018 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2021 — Ενημερωτικά δελτία για την ατμοσφαιρική ρύπανση ανά χώρα)

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, και συγκεκριμένα οι ΟΑ μεταξύ των ετών 2014 και 2018 ως ποσοστό. Η εστίαση στην ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται στο γεγονός ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γύρω από πόλεις σε όλο τον κόσμο την τρέχουσα εποχή. Από όλους τους διάφορους ρύπους, οι ακόλουθοι όροι είναι οι πλέον προβληματικοί με τους οποίους ασχολείται η Ευρώπη: Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ)-Οξείδια του αζώτου (NO) και όζον (Οl). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό ζήτημα που οδηγεί σε αρκετές αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

pic3

Συμπερασματικά, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην περιβαλλοντική κρίση και στην κλιματική αλλαγή. Είναι γνωστό ότι το περιβάλλον μας δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν ανακύψει με την πάροδο των ετών, όπως η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, η εξάντληση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η οξίνιση των επιφανειακών υδάτων, η καταστροφή των τροπικών δασών, η εξάντληση και η εξαφάνιση ειδών και η καταιγίδα της βιοποικιλότητας. Πρέπει να αναλογιστούμε και να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να επιτύχουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ της κοινωνίας, της οικονομίας και της προστασίας του πλανήτη μας. Εναπόκειται σε εμάς, τη νέα γενιά να υπερασπιστεί και να κάνει τη διαφορά.

Τέλος, θα χαρούμε να μάθουμε από εσάς, τις ιδέες σας, τις συστάσεις σας, πώς μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε και να βελτιώσουμε τον κόσμο μας. Επιπλέον, θα εκτιμούσαμε την υποστήριξή σας και την ένταξή σας σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, θα βρείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), «Green Garden Roof Tops» - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Ιστότοπος - https://www.greengardenrooftops.com/ 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης — Instagram: ggrt_euinitiative ¨ Twitter: @garden_tops.

Almog

Συντελεστές

ALMOG Yoana SADe

Από εκπαιδευτική άποψη, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φορολογική Οικονομία στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες. Διπλό πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και λογιστικής. Από επαγγελματική άποψη, ένας φοιτητής Intercompany και Cash Accountant στη λογιστική υπηρεσία της Intel. Πρακτική άσκηση ως φοιτητής στο Τμήμα Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο Σχέδιο του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, η «Knesset». Όσον αφορά τον εθελοντισμό, η εθελοντική εργασία στο πλαίσιο της SPCA, καθώς και η συμμετοχή στην «Ομάδα Ακινήτων» και στη «Φιλελεύθερη Λέσχη» του πανεπιστημίου. Επί του παρόντος, ο εκπρόσωπος και ο ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, «Green Garden Roof Tops».

Αφήστε ένα σχόλιο

Για να προσθέσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να γίνει η ταυτοποίησή σας ή να εγγραφείτε.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας;

Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;