Направо към основното съдържание
Форум на Европейската гражданска инициатива

За по-светло бъдеще, за по-зелена Европа

Актуализирано на: 08/07/2021

Нашата европейска гражданска инициатива „Зелени градини на покривите“ следва нашата визия за връщане на естествени зелени площи в градовете, предоставяне на повече пространство и местообитания на животните като птици и насекоми чрез превръщането на неизползвани, сиви, горещи покриви в зелени здрави обекти с цел охлаждане на нашите градове, производство на кислород и засилване на транспирацията. По-светло бъдеще, по-зелена Европа и устойчив начин за гарантиране на добро съвместно съществуване между човешките потребности и грижите за околната среда: това е нашата подкрепа.

Имената ни са Almog Yoana и Negev Raphael SADe, и двете са от Германия и натрупахме опит в Израел, Нидерландия и Испания. Нашата инициатива „Зелени градини на покривите“ започна да събира подписи на 26 май 2021 г. За да превърнем идеята си в реалност, събрахме седем големи личности около нас, които са групови членове на нашата европейска гражданска инициатива и заедно успешно стартирахме нашата инициатива, за да променим бъдещето си към по-добро. 

Green

В основата на нашия план е да използваме наличното и неизползвано пространство, намиращо се на плоския покрив на офис сградите в градовете. Идеята е да се създадат зелени градини на тези покриви с цел и визия за постигане на по-екологична Европа. Това ще има съществен принос за най-неотложния проблем, пред който сме изправени, а именно изменението на климата. Инсталирането на зелени градински покриви варира в зависимост от климата на различните държави и теглото на покривите, които могат да се поддържат. Няма да има изчерпателен списък по отношение на видовете флора, в които зеленият градинен покрив ще се състои от корпорации, които ще придобият експертен опит, за да решат кои елементи да приложат на покривите, като същевременно признават и спазват съответните насоки.

За да постигнем по-екологична Европа, целта на нашата инициатива е да създадем законодателство на ЕС. Предложението ни до Европейския парламент е в изпълнение на нашата инициатива чрез създаване на регламент на ЕС, който ще се прилага за всички държави членки в Европейския съюз. Прилагането на нашата европейска гражданска инициатива ще има значително положително въздействие върху околната среда, което ще доведе до подобряване на изменението на климата чрез намаляване на глобалното затопляне, замърсителите на водите и други въпроси, произтичащи от настоящата екологична криза. 

В случаите, когато корпорациите използват празното и неизползвано пространство, съществуващо на покрива им, и го преобразуват в зелена зона, положителните аспекти в рамките на градските градове ще бъдат ефективни и ще настъпят в кратък период от време. По-специално, въздухът ще бъде пречистен, дъждовната вода ще бъде буферирана от растенията, като се избягват проблеми, свързани с отводняването, икономичното потребление на енергия, насърчаването на биологичното разнообразие в градовете, повишаването на температурата на околната среда и повишаването на температурата в помещенията.

Ето защо ползите за околната среда не са единствените фактори, които играят важна роля в нашата инициатива. Чрез превръщането на празните и сиви покриви в градовете в зелена повърхност се признават и обхващат други ключови фактори, по-специално икономическите, социалните и екологичните аспекти. Когато се съсредоточават върху икономическата перспектива, това играе важна роля, която е ключов елемент за функционирането на Европейския съюз. Поради това икономическият интерес е съществен фактор за изпълнението и актуализацията на нашата инициатива.   

За да реализираме нашата идея и визия, взехме предвид три важни елемента, а именно корпорации, граждани и правителства. От гледна точка на корпорациите ще има забележими ползи, които могат да бъдат определени по следния начин:

  • Репутацията на конкретното дружество, тъй като то ще спечели точки на устойчивост в сравнение с други дружества;
  • Мотивацията на служителите, които могат да участват в проекта Green Garden Rooftop, ще се увеличи, което в замяна ще окаже положително въздействие върху производителността на дружеството;
  • Държавна помощ, тъй като правителствата ще подкрепят конкретни корпорации чрез предоставяне на определен данъчен кредит в края на финансовата година.

Що се отнася до социалния аспект, служителите на корпоративното предприятие са важна и съществена част от проекта. Служителите могат да извършват доброволческа дейност веднъж месечно или повече в зависимост от изискванията на въпросната зелена градина. По този начин, от гледна точка на служителя, лицето участва активно и подкрепя екологичната криза, неговото самоуважение ще се увеличи, като има възможност да действа, а не да се чувства безпомощно.

Що се отнася до позицията на правителството, последното ще отговаря за подкрепата на тази идея, като насърчава дружествата да участват активно в проекта. Като се има предвид, че екологичната криза оказва огромно въздействие върху нашето общество и икономика, днес и още повече през идното десетилетие считаме, че тази правителствена подкрепа може да бъде отразена с данъчни кредити в рамките на всяка фискална година.

green 2

Фигура 1: Графства на наземно ниво O ′ Around в Европейския съюз между 2014 г. и 2018 г. (Европейска агенция за околната среда, 2021 г. — Информационни фишове по държави във връзка със замърсяванетона въздуха)

На фигура 1 са представени в проценти замърсителите на въздуха, а именно ОВ между 2014 г. и 2018 г. Акцентът върху замърсяването на въздуха произтича от факта, че замърсяването на въздуха е критичен проблем, пред който сме изправени в градовете по света в настоящия момент. От всички различни замърсители най-проблемните са следните термини, с които Европа се занимава: Фини прахови частици (ФПЧ оповестител), азотни оксиди (NO Õ) и озон (О). Важно е да се отбележи, че замърсяването на въздуха е местен, регионален и трансграничен въпрос, който води до няколко отрицателни последици и въздействия, описани по-долу.

pic3

В заключение, вниманието ни е насочено към екологичната криза и изменението на климата. Известен факт е, че нашата околна среда не е в добро състояние. През годините се появяват няколко проблема, като например антропогенното изменение на климата, изчерпването на стратосферния озон, повишаването на киселинното съдържание на повърхностните води, унищожаването на тропическите гори, изчерпването и изчезването на видовете и рязкото намаляване на биологичното разнообразие. Трябва да преосмислим екологичните проблеми и да намерим начини да повишим осведомеността за тях, както и да създадем правилния баланс между обществото, икономиката и опазването на нашата планета. От нас, младото поколение зависи да се изправи и да постигне промяна.

И накрая, с удоволствие ще чуем от Вас, Вашите идеи, Вашите препоръки, как можем да работим заедно и да направим нашия свят по-добро място. Освен това ще Ви бъдем благодарни за Вашата подкрепа и за това да станете част от тази велика инициатива, като подпишете нашата европейска гражданска инициатива, на следния линк:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Нашата Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), „Зелени градини на покривите“ - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Уебсайт - https://www.greengardenrooftops.com/ 

Социални медии — Instagram: Ggrt_euinitiative — Twitter: @garden_tops.

Almog

Автори

ALMOG Yoana SADe

От образователна гледна точка магистърска степен по фискална икономика в Университета в Маастрихт, Нидерландия. Двойна бакалавърска степен по бизнес администрация и счетоводство. От професионална гледна точка студент Intercompany и Cash Accountant в отдел „Счетоводство“ в Intel. Стаж като студент в отдел „Бюджетен контрол „в проекта на израелския парламент „Кнесета“. Що се отнася до доброволчеството, доброволческата работа в SPCA също участва в „Клуб на недвижимите имоти „и „Либерален клуб“ на университета. Понастоящем представител и основател на европейска гражданска инициатива „Зелени градини на покривите“.

Оставете коментар

За да можете да добавяте коментари, трябва да влезете в системата или да се регистрирате.
Отказ от отговорност: мненията, споделени във Форума на ЕГИ, изразяват единствено гледната точка на техните автори и по никакъв начин не може да се смята, че изразяват позицията на Европейската комисия или Европейския съюз.