Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Par gaišāku nākotni — par zaļāku Eiropu

Atjaunināšanas datums: 08/07/2021

Mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīva “Zaļie dārzi Roof Tops” atbilst mūsu redzējumam par dabisko zaļo zonu atjaunošanu pilsētās, lielāku platību un biotopu piešķiršanu dzīvniekiem kā putniem un kukaiņiem, pārveidojot neizmantotos, pelēkos, karstos jumtus par zaļām veselīgām vietām, lai atdzesētu mūsu pilsētas, ražotu skābekli un uzlabotu transpirāciju. Gaišāka nākotne, zaļāka Eiropa un ilgtspējīgs veids, kā nodrošināt labu līdzāspastāvēšanu starp cilvēku vajadzībām un rūpēm par vidi: tieši par to mēs iestājamies.

Mūsu vārdi ir Almog Yoana un Negev Raphael SADe, mēs esam no Vācijas un esam uzkrājuši pieredzi Izraēlā, Nīderlandē un Spānijā. Mūsu iniciatīva “Green Garden Roof Tops” sāka vākt parakstus 2021. gada 26. maijā. Lai mūsu ideju pārvērstu realitātē, mēs sapulcējām septiņus lielus cilvēkus ap mums, kuri ir mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvas grupas locekļi, un kopā mēs sekmīgi sākām iniciatīvu, kuras mērķis ir mainīt mūsu nākotni par labāku. 

Green

Mūsu plāna pamatā ir esošās un neizmantotās telpas, kas atrodas uz līdzenām biroju ēku jumta virsmām pilsētās. Mērķis un redzējums ir izveidot zaļos dārzus uz šīm jumta virsmām, lai panāktu zaļāku Eiropu. Tas būtiski palīdzēs risināt vissteidzamāko problēmu, ar ko saskaramies, proti, klimata pārmaiņas. Zaļo dārzu jumtu uzstādīšana atšķirsies atkarībā no dažādu valstu klimatiskajiem apstākļiem un jumtu masas. Nebūs izsmeļoša saraksta attiecībā uz augu veidiem, kurus zaļā dārza jumta virsmā veidos korporācijas, lai izlemtu, kurus elementus īstenot uz jumtiem, vienlaikus atzīstot un ievērojot attiecīgās pamatnostādnes.

Lai izveidotu zaļāku Eiropu, mūsu iniciatīvas mērķis ir izveidot ES tiesību aktu. Mūsu priekšlikums Eiropas Parlamentam īsteno mūsu iniciatīvu, izveidojot ES regulu, kas attieksies uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanai būs ievērojama pozitīva ietekme uz vidi, tādējādi uzlabojot klimata pārmaiņas, samazinot globālo sasilšanu, ūdens piesārņotājus un citus jautājumus, kas izriet no pašreizējās vides krīzes. 

Ja korporācijas izmanto tukšo un neizmantoto telpu, kas atrodas uz jumta virsmām, un pārveido to par zaļo zonu, pozitīvie aspekti pilsētās būs efektīvi un radīsies īsā laikā. Konkrētāk, tiks attīrīts gaiss, nokrišņu ūdens tiks pasargāts no iekārtām, izvairoties no drenāžas problēmām, samazinot enerģijas patēriņu, veicinot bioloģisko daudzveidību pilsētās, pazeminot apkārtējās vides temperatūru, un iekštelpu temperatūra būs vēsāka.

Tādējādi ieguvumi vides jomā nav vienīgie faktori, kam ir svarīga loma mūsu iniciatīvā. Pārveidojot tukšus un pelēkus jumtus pilsētās par zaļo virsmu, tiek atzīti un aptverti citi svarīgi faktori, konkrētāk, ekonomiskie, sociālie un ekoloģiskie aspekti. Pievēršoties ekonomikas perspektīvai, tam ir būtiska nozīme, kas ir būtisks Eiropas Savienības darbības elements. Tāpēc ekonomiskās intereses ir būtisks faktors mūsu iniciatīvas īstenošanā un īstenošanā.   

Lai īstenotu mūsu ideju un redzējumu, mēs ņēmām vērā trīs svarīgus elementus, proti, korporācijas, iedzīvotājus un valdības. No sabiedrību viedokļa būs vērā ņemami labumi, kurus var noteikt šādi:

  • Konkrētā uzņēmuma reputācija, jo tas iegūs ilgtspējas punktus salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem;
  • Palielināsies to darbinieku motivācija, kuri varētu piedalīties Zaļā dārza Rooftop projektā, kas savukārt pozitīvi ietekmēs uzņēmuma produktivitāti;
  • Valdības atbalsts, jo valdības atbalstīs konkrētas korporācijas, piešķirot noteiktu nodokļu kredītu fiskālā gada beigās.

Attiecībā uz sociālo aspektu korporācijas darbinieki ir svarīga un būtiska projekta daļa. Darbinieki var brīvprātīgi iesaistīties vienreiz mēnesī vai biežāk atkarībā no attiecīgā zaļā dārza prasībām. Tādējādi, raugoties no darbinieka viedokļa, indivīds aktīvi piedalās un atbalsta vides krīzi, viņu pašcieņa palielināsies, jo tai būs iespēja rīkoties un nejūt bezpalīdzību.

Attiecībā uz valdības nostāju tā būs atbildīga par šīs idejas atbalstīšanu, mudinot uzņēmumus aktīvi piedalīties projektā. Ņemot vērā to, ka vides krīzei ir milzīga ietekme uz mūsu sabiedrību un ekonomiku šodien un vēl vairāk nākamajā desmitgadē, mēs uzskatām, ka šo valdības atbalstu katrā fiskālajā gadā varētu atspoguļot nodokļu kredīti.

green 2

Attēls: No 2014. gada līdz 2018. gadam Eiropas Savienības zemes līmeņa rajoni (Eiropas Vides aģentūra, 2021. gads — faktu lapas par gaisa piesārņojumu)

Attēlā ir parādīti gaisa piesārņotāji, proti, no 2014. gada līdz 2018. gadam gaisa piesārņotāji procentos. Koncentrēšanās uz gaisa piesārņojumu izriet no tā, ka gaisa piesārņojums ir būtiska problēma, ar kuru mēs pašlaik saskaramies ap pilsētām visā pasaulē. No visiem dažādajiem piesārņotājiem visproblemātiskākie ir šādi termini, ar kuriem saskaras Eiropa: Daļiņveida matricas (PM, no vienas puses), slāpekļa oksīdi (NO-) un ozons (O nov.) Ir svarīgi atzīmēt, ka gaisa piesārņojums ir vietēja, reģionāla un pārrobežu problēma, kas rada vairākas negatīvas sekas un ietekmi, kā izklāstīts turpmāk.

pic3

Visbeidzot, mēs pievēršamies vides krīzei un klimata pārmaiņām. Ir zināms, ka mūsu vide nav labā stāvoklī. Gadu gaitā ir radušās vairākas problēmas, piemēram, antropogēnās klimata pārmaiņas, stratosfēras ozona noplicināšanās, virszemes ūdeņu paskābināšanās, tropu mežu iznīcināšana, sugu noplicināšanās un izzušana, kā arī bioloģiskās daudzveidības noplicināšanās. Mums ir jāizstrādā jauna pieeja un jārod iespējas palielināt informētību par vides problēmām un panākt, ka mūsu sabiedrība, ekonomika un planētas aizsardzība atrodas veselīgā līdzsvarā. Mums, jaunajai paaudzei, ir jāiestājas un jāpanāk pārmaiņas.

Visbeidzot, mēs priecāsimies uzzināt no jums, jūsu idejas, ieteikumus, kā mēs visi varam strādāt kopā un padarīt mūsu pasauli par labāku vietu. Turklāt mēs būtu pateicīgi, ja Jūs atbalstītu šo lielisko iniciatīvu un kļūtu par tās daļu, parakstot mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, atradīsiet šādu saiti:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), “Zaļie dārzi Roof Tops” - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Tīmekļa vietnehttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Sociālie plašsaziņas līdzekļi — Instagram: “ggrt_euinitiative” Twitter: @garden_tops.

Almog

Autori

ALMOG Yoana SADe

No izglītības viedokļa maģistra grāds fiskālajā ekonomikā Māstrihtas Universitātē, Nīderlandē. Divkāršs bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un grāmatvedībā. No profesionālā viedokļa — Intel grāmatvedības nodaļas starpuzņēmumu un naudas grāmatvežu students. Stažēšanās kā studente Budžeta kontroles departamentā Izraēlas parlamenta projektā “Knesetā”. Attiecībā uz brīvprātīgo darbu Sociālās aizsardzības asociācijas nolīgumā brīvprātīgais darbs piedalījās arī universitātes “Real Estate Club” un “Liberālajā klubā”. Pašlaik ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Zaļie dārzi Roof Tops” pārstāvis un dibinātājs.

Ierakstīt komentāru

Lai varētu pievienot komentārus, jums ir jāautentificējas vai jāreģistrējas.
Atruna: EPI forumā paustie viedokļi atspoguļo tikai to autoru uzskatus un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības nostāju.
Esat gatavs reģistrēt iniciatīvu?

Vēlaties atbalstīt iniciatīvu? Vēlaties uzzināt vairāk par pašreizējām vai agrākām iniciatīvām?