Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

Paremman tulevaisuuden puolesta – Vihreämpi Eurooppa

Päivitetty: 08/07/2021

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Green Garden Roof Tops” seuraa visiotamme palauttaa luonnolliset viheralueet kaupunkeihin ja antaa eläimille enemmän tilaa ja elinympäristöä linnuina ja hyönteisinä muuntamalla käyttämättömät, harmaat ja kuumat katot vihreiksi terveiksi paikoiksi, jotka jäähdyttävät kaupunkejamme, tuottavat happea ja lisäävät transpiraatiota. Valoisampi tulevaisuus, vihreämpi Eurooppa ja kestävä tapa taata hyvä rinnakkaiselo ihmisten tarpeiden ja ympäristönsuojelun välillä: tämä on meidän puolustamamme asia.

Nimet ovat Almog Yoana ja Negev Raphael SADe, jotka ovat molemmat kotoisin Saksasta, ja meillä on kokemusta Israelista, Alankomaista ja Espanjasta. Green Garden Roof Tops -aloitteen allekirjoitusten kerääminen aloitettiin 26. toukokuuta 2021. Jotta ideamme toteutuisi, keräsimme ympärillemme seitsemän suurta henkilöä, jotka ovat eurooppalaisen kansalaisaloitteen ryhmäjäseniä, ja käynnistimme yhdessä aloitteen, jonka tarkoituksena on muuttaa tulevaisuuttamme parempaan suuntaan. 

Green

Suunnitelman ytimenä on hyödyntää olemassa olevaa ja käyttämätöntä tilaa, joka on löydetty kaupunkien toimistorakennusten tasakatolta. Ajatuksena on luoda näille katoille vihreitä puutarhoja, joiden tavoitteena ja visiona on vihreämpi Eurooppa. Tällä on olennainen merkitys kaikkein kiireellisimmän ongelman eli ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Viherpuutarhan katon varsien asentaminen vaihtelee eri maiden ilmaston ja katon painon mukaan. Ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa kasvilajeista, joita viherpuutarhakatto koostuu yrityksistä, jotka saavat asiantuntemusta päättääkseen, mitä elementtejä katolla on otettava käyttöön, samalla kun otetaan huomioon asiaa koskevat ohjeet ja noudatetaan niitä.

Vihreämmän Euroopan saavuttamiseksi aloitteellamme pyritään luomaan EU:n lainsäädäntö. Ehdotuksemme Euroopan parlamentille on tarkoitus panna aloitemme täytäntöön antamalla EU:n asetus, jota sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen täytäntöönpanolla on merkittävä myönteinen vaikutus ympäristöön, ja se parantaa ilmastonmuutosta vähentämällä ilmaston lämpenemistä, veden epäpuhtauksia ja muita nykyiseen ympäristökriisiin liittyviä kysymyksiä. 

Jos yritykset käyttävät katollaan olevaa tyhjää ja käyttämätöntä tilaa ja muuttavat sen viheralueeksi, kaupunkikaupungeissa on tehokkaita myönteisiä näkökohtia, jotka ilmenevät lyhyessä ajassa. Erityisesti ilma puhdistetaan, sadevesi puskuroidaan kasveilla, joilla vältetään kuivatusongelmat, säästetään energiankulutusta, edistetään kaupunkien biologista monimuotoisuutta, alennetaan ympäristön lämpötilaa ja jäähdytetään sisälämpötilaa.

Ympäristöhyödyt eivät ole ainoat tekijät, joilla on tärkeä rooli aloitteessamme. Muuttamalla kaupunkien tyhjät ja harmaat katot vihreäksi pinnaksi tunnustetaan ja käsitellään muita keskeisiä tekijöitä, erityisesti taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia. Taloudellisen näkökulman tarkastelulla on merkittävä rooli, joka on keskeinen tekijä Euroopan unionin toiminnassa. Sen vuoksi taloudellinen etu on olennainen tekijä aloitteen tuloksellisuuden ja toteutuksen kannalta.   

Ideamme ja visionsa toteuttamiseksi olemme ottaneet huomioon kolme tärkeää tekijää: yritykset, kansalaiset ja hallitukset. Yritysten näkökulmasta saadaan huomattavia etuja, jotka voidaan määrittää seuraavasti:

  • Tietyn yrityksen maine, koska sen kestävyys paranee muihin yrityksiin verrattuna;
  • Työntekijöiden motivaatio kasvaa, sillä he voivat osallistua Green Garden Rooftop -hankkeeseen, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti yrityksen tuottavuuteen.
  • Julkinen tuki, sillä hallitukset tukevat tiettyjä yrityksiä myöntämällä tietyn verohyvityksen verovuoden lopussa.

Sosiaalisen näkökohdan osalta yrityksen työntekijät ovat tärkeä ja olennainen osa hanketta. Työntekijät voivat tehdä vapaaehtoistyön kerran kuukaudessa tai useammin kyseisen vihreän puutarhan tarpeista riippuen. Näin henkilö osallistuu aktiivisesti ympäristökriisiin ja tukee sitä, ja hänen itsetuntonsa vahvistuu, kun hänellä on mahdollisuus toimia eikä tuntea olevansa avuton.

Hallitus on vastuussa tämän ajatuksen tukemisesta kannustamalla yrityksiä osallistumaan aktiivisesti hankkeeseen. Kun otetaan huomioon, että ympäristökriisi vaikuttaa valtavasti yhteiskuntaan ja talouteen nyt ja vielä enemmän tulevan vuosikymmenen aikana, uskomme, että tämä hallituksen tuki voi näkyä verohyvityksinä kunakin verovuonna.

green 2

Kuva 1: Maanpinnan O-taso Euroopan unionissa vuosina 2014–2018 (Euroopan ympäristökeskus, 2021 – Ilman pilaantumista koskevat maakohtaiset tietosivut)

Kuviossa 1 esitetään ilman epäpuhtaudet prosentteina, eli otsoni vuosina 2014–2018. Keskittyminen ilman pilaantumiseen, joka johtuu siitä, että ilman saastuminen on kriittinen ongelma, jota kohtaamme ympäri maailman kaupungeissa tällä hetkellä. Kaikista eri epäpuhtauksista seuraavat termit ovat ongelmallisimpia Euroopassa: Hiukkaset (PM-), typen oksidit (NO’) ja Otsoni. On tärkeää huomata, että ilman pilaantuminen on paikallinen, alueellinen ja valtioiden rajat ylittävä ongelma, jolla on useita kielteisiä seurauksia ja vaikutuksia jäljempänä.

pic3

Lopuksi voidaan todeta, että keskitymme ympäristökriisiin ja ilmastonmuutokseen. Tiedetään, että ympäristömme ei ole hyvässä kunnossa. Vuosien mittaan on ilmennyt useita ongelmia, kuten ihmisen toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos, stratosfäärin otsonin ehtyminen, pintavesien happamoituminen, trooppisten metsien tuhoutuminen, lajien ehtyminen ja sukupuutto sekä biologisen monimuotoisuuden jyrkkä väheneminen. Meidän on ajateltava asioita uudesta näkökulmasta ja löydettävä tapoja, joilla lisätään tietoisuutta ympäristöongelmista ja siitä, kuinka yhteiskuntamme, taloutemme ja tarve suojella planeettaamme saadaan terveelliseen tasapainoon. Meidän, nuoren sukupolven on seisottava ja saatava aikaan muutoksia.

Tulemme myös mielellään kuulemaan teiltä, ideoistanne, suosituksistanne ja siitä, miten voimme tehdä yhteistyötä ja tehdä maailmastamme paremman paikan. Lisäksi haluamme antaa tukensa ja tulla osaksi tätä suurta aloitetta allekirjoittamallamme eurooppalaisen kansalaisaloitteen, josta saat seuraavan linkin:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Eurooppalainen kansalaisaloite ” Green Garden Roof Tops” – https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Verkkosivustohttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Sosiaalinen media – Instagrammi: ggrt_eu-aloite: Twitter: @garden_tops.

Almog

Laatijat

ALMOG Yoana SADe

Koulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna maisterin tutkinto verotaloudesta Maastrichtin yliopistossa Alankomaissa. Kaksi kandidaatin tutkinto yrityshallinnosta ja kirjanpidosta. Ammatillisesta näkökulmasta tarkasteltuna Intercompany and Cash Accountant -opiskelija Intelin kirjanpito-osastossa. Harjoittelu Israelin parlamentin hankkeen talousarvion valvontaosaston ”Knesset”-opiskelijana. Vapaaehtoistyön osalta vapaaehtoistyötä tehdään ja se osallistui myös yliopiston ”Real Estate Club”- ja ”Liberal Club” -tapahtumiin. Tällä hetkellä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Green Garden Roof Tops” edustaja ja perustaja.

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.