Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

Voor een duidelijkere toekomst, voor een groener Europa

Bijgewerkt op: 08/07/2021

Ons Europees burgerinitiatief „Green Garden Roof Tops” volgt onze visie om natuurlijke groene gebieden weer in de steden te brengen, meer ruimte en habitat te bieden aan dieren als vogels en insecten door ongebruikte, grijze, hete daken om te vormen tot groene gezonde locaties om onze steden af te koelen, zuurstof te produceren en transpiratie te bevorderen. Een betere toekomst, een groener Europa en een duurzame manier om een goede co-existentie tussen menselijke behoeften en zorg voor het milieu te waarborgen: dat is waar we voor staan.

Onze namen zijn Almog Yoana en Negev Raphael SADe, beide uit Duitsland, en we hebben ervaringen opgedaan in Israël, Nederland en Spanje. Ons initiatief „Green Garden Roof Tops” is begonnen met het verzamelen van handtekeningen op 26 mei 2021. Om ons idee in werkelijkheid om te zetten, hebben we zeven grote personen rondom ons bijeengebracht, die groepsleden van ons Europees burgerinitiatief zijn, en samen hebben we met succes ons initiatief gelanceerd om onze toekomst voor een betere toekomst te veranderen. 

Green

De kern van ons plan is om gebruik te maken van bestaande en ongebruikte ruimte op vlakke dakoppen van kantoorgebouwen in steden. Het idee is om groene tuinen op deze daktoppen te creëren met als doel en visie een groener Europa tot stand te brengen. Dit zal een essentiële bijdrage leveren aan het meest dringende probleem waarmee we worden geconfronteerd, namelijk de klimaatverandering. De installatie van groene tuin- en daktoppen zal variëren naar gelang van het klimaat in de verschillende landen en het gewicht dat de daken kunnen behouden. Er zal geen uitputtende lijst zijn met betrekking tot de soorten flora die de groene tuin- en daktop zal bestaan uit corporaties die expertise zullen opdoen om te beslissen welke elementen op de daken moeten worden geïmplementeerd, met erkenning en naleving van de desbetreffende richtsnoeren.

Om een groener Europa tot stand te brengen, is het doel van ons initiatief om een EU-wetgeving tot stand te brengen. Ons voorstel aan het Europees Parlement handhaaft ons initiatief door een EU-verordening vast te stellen die van toepassing zal zijn op alle lidstaten van de Europese Unie. De handhaving van ons Europees burgerinitiatief zal een aanzienlijk positief effect hebben op ons milieu en zal leiden tot een verbetering van de klimaatverandering door het terugdringen van de opwarming van de aarde, waterverontreinigende stoffen en andere kwesties die het gevolg zijn van de huidige milieucrisis. 

Wanneer corporaties de lege en ongebruikte ruimte op hun dak gebruiken en deze omvormen tot een groen gebied, zullen positieve aspecten binnen de stedelijke steden efficiënt zijn en zich in korte tijd voordoen. Meer in het bijzonder zal de lucht worden gezuiverd, zal regenwater worden gebufferd door installaties die drainageproblemen vermijden, minder energie verbruiken, de biodiversiteit in steden bevorderen, zal de omgevingstemperatuur worden verlaagd en zullen de binnentemperaturen koeler zijn.

Daarom zijn de milieuvoordelen niet de enige factoren die een belangrijke rol spelen in ons initiatief. Door lege en grijze daken in steden om te zetten in een groen oppervlak, worden andere belangrijke factoren erkend en bestreken, met name de economische, sociale en ecologische aspecten. Wanneer de nadruk wordt gelegd op het economische perspectief, speelt dit een belangrijke rol, die van cruciaal belang is voor de werking van de Europese Unie. Daarom is het economisch belang een essentiële factor voor de uitvoering en actualisering van ons initiatief.   

Om onze idee en visie uit te voeren, hebben we rekening gehouden met drie belangrijke elementen, namelijk ondernemingen, burgers en regeringen. Vanuit het oogpunt van de corporaties zullen er merkbare voordelen zijn, die als volgt kunnen worden bepaald:

  • De reputatie van de specifieke onderneming, aangezien deze punten op het gebied van duurzaamheid zal winnen in vergelijking met andere ondernemingen;
  • De motivatie van de werknemers, die kunnen deelnemen aan het project Green Garden Rooftop, zal toenemen, wat op zijn beurt een positief effect zal hebben op de productiviteit van de onderneming;
  • Overheidssteun, aangezien de regeringen de specifieke ondernemingen zullen ondersteunen door aan het einde van het belastingjaar een bepaald belastingkrediet toe te kennen.

Wat het sociale aspect betreft, zijn de werknemers van de corporatie een belangrijk en essentieel onderdeel van het project. De werknemers kunnen een keer per maand of meer vrijwilligerswerk doen, afhankelijk van de eisen van de groene tuin in kwestie. Op die manier neemt, vanuit het oogpunt van de werknemer, de persoon actief deel aan en ondersteunt hij de milieucrisis, waardoor zijn eigenwaarde zal toenemen door de mogelijkheid te hebben om te handelen en zich geen hulpbehoevendheid te voelen.

Wat het standpunt van de regering betreft, zal deze laatste verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van dit idee door bedrijven aan te moedigen actief deel te nemen aan het project. Rekening houdend met het feit dat de milieucrisis een enorme impact heeft op onze samenleving en economie, nu en nog meer in het komende decennium, zijn wij van mening dat deze overheidssteun in elk begrotingsjaar tot uiting kan komen in belastingkredieten.

green 2

Figuur 1: O, op grondniveau, van de provincies in de Europese Unie in de periode 2014-2018 (Europees Milieuagentschap, 2021 — infopagina’s over luchtverontreiniging)

Figuur 1 geeft een overzicht van luchtverontreinigende stoffen, namelijk O, tussen 2014 en 2018, uitgedrukt in procenten. De nadruk op luchtverontreinigingsstoom komt voort uit het feit dat luchtverontreiniging een kritiek probleem is waarmee we in onze huidige tijd om steden in de hele wereld worden geconfronteerd. Van alle verschillende verontreinigende stoffen zijn de volgende termen de meest problematische waarmee Europa te maken heeft: Fijne stofdeeltjes (deeltjesmateriaalcategorie), stikstofoxiden en ozon (OZ). Het is belangrijk op te merken dat luchtverontreiniging een lokaal, regionaal en grensoverschrijdend probleem is dat verschillende hieronder beschreven negatieve gevolgen en effecten heeft.

pic3

Tot slot ligt onze focus op de milieucrisis en de klimaatverandering. Het is bekend dat ons milieu niet in goede staat verkeert. Er zijn in de loop der jaren verschillende problemen aan het licht gekomen, zoals de antropogene klimaatverandering, de uitputting van stratosferische ozon, de verzuring van oppervlaktewateren, de vernietiging van tropische bossen, de uitputting en uitsterven van soorten en de neerslachtige achteruitgang van de biodiversiteit. Wij moeten ons opnieuw bezinnen over ons milieubewustzijn en manieren vinden om dat bewustzijn te vergroten en onze samenleving, de economie en de bescherming van onze planeet in een gezond evenwicht te brengen. Het is aan ons, de jonge generatie om op te komen en een verschil te maken.

Tot slot horen wij graag van u, uw ideeën, uw aanbevelingen, hoe we allemaal kunnen samenwerken en onze wereld tot een betere plek kunnen maken. Daarnaast zouden wij het op prijs stellen om uw steun en deel uit te maken van dit geweldige initiatief door ons Europees burgerinitiatief te ondertekenen, zie onderstaande link:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Ons Europees burgerinitiatief (EBI), „Green Garden Roof Tops” - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Website - https://www.greengardenrooftops.com/ 

Sociale media — Instagram: ggrt_euinitiative VAN Twitter: @garden_tops.

Almog

Auteurs

ALMOG Yoana SADe

Vanuit het oogpunt van het onderwijs, master in de fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht, Nederland. Dubbele bachelorgraad bedrijfsadministratie en boekhouding. Vanuit professioneel oogpunt een student Intercompany and Cash Accountant in de afdeling boekhouding van Intel. Stage als student bij de afdeling Begrotingscontrole in het project van het Israëlische parlement, de „Knesset”. Wat vrijwilligerswerk betreft, nam vrijwilligerswerk bij de SPCA deel aan de „Real Estate Club” en de „Liberale Club” van de universiteit. Momenteel de vertegenwoordiger en oprichter van een Europees burgerinitiatief „Green Garden Roof Tops”.

Reageren

Om een reactie te plaatsen, moet u zich eerst aanmelden of registreren.
Disclaimer: De op het EBI-forum geventileerde meningen geven uitsluitend het standpunt van de auteurs weer en mogen beslist niet worden beschouwd als het standpunt van de Europese Commissie of van de Europese Unie.
Klaar om uw initiatief te registreren?

Wilt u een initiatief steunen? Wilt u meer weten over lopende of eerdere initiatieven?