Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

For en lysere fremtid, for et grønnere Europa

Opdateret den: 08/07/2021

Vores europæiske borgerinitiativ "Green Garden Roof Tops" følger vores vision om at bringe naturlige grønne områder tilbage i byerne og give dyrene mere plads og levesteder som fugle og insekter ved at omdanne ubrugte, grå, varme tage til grønne sunde steder for at nedkøle vores byer, producere ilt og øge transpirationen. En lysere fremtid, et grønnere Europa og en bæredygtig måde at sikre god sameksistens mellem menneskelige behov og pleje af miljøet: det er det, vi står for.

Vores navne er Almog Yoana og Negev Raphael SADe, vi er begge fra Tyskland, og vi har indsamlet erfaringer i Israel, Nederlandene og Spanien. Vores initiativ "Green Garden Roof Tops" begyndte at indsamle underskrifter den 26. maj 2021. For at gøre vores idé til virkelighed har vi samlet syv store personer rundt omkring os, som er gruppemedlemmer af vores europæiske borgerinitiativ, og sammen har vi sammen lanceret vores initiativ for at ændre vores fremtid til det bedre. 

Green

Kernen i vores plan er at udnytte eksisterende og uudnyttede arealer, der findes på flade tagtoppe i kontorbygninger i byerne. Tanken er at skabe grønne haver på disse tagtoppe med det formål og den vision at opnå et grønnere Europa. Dette vil yde et væsentligt bidrag til det mest presserende problem, vi står over for, nemlig klimaændringer. Installationen af grønne havetagtoppe vil variere afhængigt af klimaet i de forskellige lande, og den vægt, som tappene er i stand til at opretholde. Der vil ikke være nogen udtømmende liste over de typer flora, som grønne havetage vil bestå af virksomheder, der vil få ekspertise til at afgøre, hvilke elementer der skal gennemføres på taget, samtidig med at de relevante retningslinjer anerkendes og overholdes.

For at opnå et grønnere Europa er målet med vores initiativ at skabe en EU-lovgivning. Vores forslag til Europa-Parlamentet håndhæver vores initiativ ved at indføre en EU-forordning, der skal gælde for alle medlemsstater i Den Europæiske Union. En styrkelse af vores europæiske borgerinitiativ vil have en betydelig positiv indvirkning på vores miljø, hvilket vil føre til en forbedring af klimaændringerne gennem reduktion af den globale opvarmning, vandforurenende stoffer og andre spørgsmål, der opstår som følge af den nuværende miljøkrise. 

Hvis virksomhederne anvender det tomme og uudnyttede areal, der findes på deres tag, og omdanner det til et grønt område, vil positive aspekter i byerne være effektive og vil forekomme inden for kort tid. Mere specifikt vil luften blive renset, regnvandet vil blive stødpudet af anlæg, der undgår dræningsproblemer, øget energiforbrug, fremme af biodiversiteten i byerne, den omgivende temperatur vil blive reduceret, og indetemperaturen vil være køligere.

Hermed er de miljømæssige fordele ikke de eneste faktorer, der spiller en vigtig rolle i vores initiativ. Ved at omdanne tomme og grå tag i byerne til en grøn overflade anerkendes og behandles andre nøglefaktorer mere specifikt de økonomiske, sociale og økologiske aspekter. Når der fokuseres på det økonomiske perspektiv, spiller dette en vigtig rolle, som er et centralt element i Den Europæiske Unions funktionsmåde. Derfor er den økonomiske interesse en afgørende faktor for gennemførelsen og aktualiseringen af vores initiativ.   

For at gennemføre vores idé og vision tog vi tre vigtige elementer i betragtning, nemlig virksomheder, borgere og regeringer. Ud fra selskabernes synspunkt vil der være mærkbare fordele, som kan bestemmes som følger:

  • Den specifikke virksomheds omdømme, da den vil få point i bæredygtighed sammenlignet med andre virksomheder
  • Motivationen hos de ansatte, som kan deltage i Green Garden Rooftop-projektet, vil stige, hvilket til gengæld vil have en positiv indvirkning på virksomhedens produktivitet.
  • Offentlig støtte, da regeringerne vil støtte de specifikke selskaber ved at yde et vist skattefradrag ved udgangen af regnskabsåret.

Med hensyn til det sociale aspekt udgør virksomhedens ansatte en vigtig og væsentlig del af projektet. Arbejdstagerne kan udføre frivilligt arbejde en gang om måneden eller mere afhængigt af kravene i den pågældende grønne have. På denne måde deltager den enkelte aktivt i og støtter miljøkrisen ud fra medarbejderens synspunkt, og deres selvværd øges ved at have mulighed for at handle og ikke føle sig hjælpende.

Med hensyn til regeringens holdning vil regeringen være ansvarlig for at støtte denne idé ved at tilskynde virksomhederne til at deltage aktivt i projektet. I betragtning af at miljøkrisen har en massiv indvirkning på vores samfund og økonomi, i dag og endnu mere i det kommende årti, mener vi, at denne regeringsstøtte kan afspejles i skattefradrag inden for hvert regnskabsår.

green 2

Figur 1: Jordniveau O rund Counties i Den Europæiske Union mellem 2014 og 2018 (Det Europæiske Miljøagentur, 2021 — Luftforureningslandenes faktablade)

Figur 1 viser de luftforurenende stoffer, dvs. O "s vedkommende mellem 2014 og 2018 udtrykt i procent. Fokus på luftforurening skyldes, at luftforurening er et kritisk problem, som vi står over for omkring byer rundt om i verden i dag. Af alle de forskellige forurenende stoffer er følgende udtryk de mest problematiske, som Europa beskæftiger sig med: Partikelmasse (partikelfilter), nitrogenoxider (NEJ) og ozon (O). Det er vigtigt at bemærke, at luftforurening er et lokalt, regionalt og grænseoverskridende problem, som har flere negative konsekvenser og virkninger, der er beskrevet nedenfor.

pic3

Afslutningsvis fokuserer vi på miljøkrisen og på klimaændringerne. Det er en kendt kendsgerning, at vores miljø ikke er i god stand. Der er opstået en række problemer i årenes løb, såsom menneskeskabte klimaændringer, nedbrydning af stratosfærisk ozon, forsuring af overfladevand, ødelæggelse af tropiske skove, udtømning og udryddelse af arter og den forfærdelige nedgang i biodiversiteten. Vi er nødt til at gentænke og finde måder, der kan øge bevidstheden om miljøproblemer og bringe vores samfund, økonomi og beskyttelse af vores planet i sund balance. Det er op til os, den unge generation at klare sig og gøre en forskel.

Endelig vil vi gerne høre fra dig, dine idéer, dine anbefalinger, hvordan vi alle kan arbejde sammen og gøre vores verden til et bedre sted. Vi vil desuden sætte pris på jeres støtte og blive en del af dette store initiativ ved at underskrive vores europæiske borgerinitiativ. Se linket nedenfor:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Vores europæiske borgerinitiativ (ECI), "Green Garden Roof Tops" - https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Websted - https://www.greengardenrooftops.com/ 

Sociale medier — Instagram: ggrt_euinitiative — Twitter: @garden_tops.

Almog

Blogartikelforfattere

ALMOG Yoana SADe

Fra et uddannelsesmæssigt perspektiv en kandidatgrad i skatteøkonomi ved universitetet i Maastricht, Nederlandene. Dobbelt bachelorgrad i virksomhedsledelse og regnskab. Ud fra et professionelt synspunkt er der en studerende fra Intercompany og Cash Accountant i regnskabsafdelingen i Intel. Praktikophold som studerende i budgetafdelingen i det israelske parlaments projekt, "Knesset". Med hensyn til frivilligt arbejde arbejdede frivilligt arbejde i SPCA og deltog også i universitetets "Real Estate Club" og "Liberal Club". I øjeblikket repræsentant og grundlægger af et europæisk borgerinitiativ, "Green Garden Roof Tops".

Skriv en kommentar

For at tilføje kommentarer, skal du logge ind eller registrere dig.
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.