Preskoči na glavno vsebino
Forum evropske državljanske pobude

Za svetlejšo prihodnost, za bolj zeleno Evropo

Spremenjeno dne: 08/07/2021

Naša evropska državljanska pobuda „Zeleni vrt Roof Tops“ sledi naši viziji, da se naravna zelena območja vrnejo v mesta, da se živalim kot pticam in žuželkam zagotovi več prostora in habitatov s preoblikovanjem neuporabljenih, sivih in vročih streh v zelena in zdrava območja, da bi ohladili naša mesta, ustvarili kisik in izboljšali prehajanje. Svetlejša prihodnost, bolj zelena Evropa in trajnosten način za zagotavljanje dobrega soobstoja človekovih potreb in skrbi za okolje: za to se zavzemamo.

Naši imeni sta Almog Yoana in Negev Raphael SADe, oba iz Nemčije, izkušnje pa smo pridobili v Izraelu, na Nizozemskem in v Španiji. Naša pobuda „Zeleni vrtovi Roof Tops“ je začela zbirati podpise 26. maja 2021. Da bi svojo idejo uresničili, smo zbrali sedem velikih posameznikov, ki so člani skupine naše evropske državljanske pobude, skupaj pa smo uspešno začeli pobudo za spremembo naše prihodnosti za boljšo prihodnost. 

Green

Bistvo našega načrta je izkoriščanje obstoječega in neuporabljenega prostora na ravnih strehah poslovnih stavb v mestih. Namen je ustvariti zelene vrtove na teh strehah, da bi dosegli bolj zeleno Evropo. To bo bistveno prispevalo k najnujnejšemu problemu, s katerim se soočamo, in sicer podnebnim spremembam. Namestitev vrhov zelene vrtne strehe se bo razlikovala glede na podnebje različnih držav in težo, ki jo lahko ohranijo strehe. V zvezi z vrstami flore ne bo izčrpnega seznama, na katerem bo vrh zelene vrtne strehe sestavljen iz korporacij, ki bodo pridobile strokovno znanje za odločanje o elementih, ki jih je treba izvesti na strehah, pri čemer bodo upoštevale in spoštovale ustrezne smernice.

Da bi dosegli bolj zeleno Evropo, je cilj naše pobude oblikovati zakonodajo EU. Naš predlog Evropskemu parlamentu uveljavlja našo pobudo z uvedbo uredbe EU, ki se bo uporabljala za vse države članice Evropske unije. Uveljavljanje evropske državljanske pobude bo imelo pomemben pozitiven učinek na naše okolje, kar bo privedlo do izboljšanja podnebnih sprememb z zmanjšanjem globalnega segrevanja, onesnaževal vode in drugih vprašanj, ki izhajajo iz sedanje okoljske krize. 

Če podjetja uporabljajo prazen in neuporabljen prostor na svojih vrhovih strehe in ga spremenijo v zeleno območje, bodo pozitivni vidiki v mestnih mestih učinkoviti in se bodo pojavili v kratkem času. Natančneje, zrak bo očiščen, deževnica se bo varovala z rastlinami, ki se bodo izognile odvodnjavanju, varčevale z energijo, spodbujale biotsko raznovrstnost v mestih, znižale se bodo temperature okolice, notranje temperature pa bodo hladnejše.

Pri tem okoljske koristi niso edini dejavniki, ki imajo pomembno vlogo pri naši pobudi. S preoblikovanjem prazne in sive strehe v mestih v zeleno površino so priznani in zajeti drugi ključni dejavniki, natančneje gospodarski, socialni in ekološki vidiki. Pri osredotočanju na gospodarski vidik ima to pomembno vlogo, ki je ključni element delovanja Evropske unije. Zato je gospodarski interes bistven dejavnik za uspešnost in uresničitev naše pobude.   

Pri izvajanju naše zamisli in vizije smo upoštevali tri pomembne elemente, in sicer družbe, državljane in vlade. Z vidika družb bodo nastale opazne koristi, ki jih je mogoče določiti na naslednji način:

  • Ugled določenega podjetja, saj bo v primerjavi z drugimi podjetji pridobilo več točk na področju trajnosti;
  • Motivacija zaposlenih, ki lahko sodelujejo v projektu Green Garden Rooftop, se bo povečala, kar bo pozitivno vplivalo na produktivnost podjetja;
  • Državna pomoč, saj bodo vlade podpirale posamezne družbe z odobritvijo določenega davčnega dobropisa ob koncu proračunskega leta.

Kar zadeva socialni vidik, so zaposleni v družbi pomemben in bistven del projekta. Zaposleni lahko glede na potrebe zadevnega zelenega vrta enkrat mesečno ali več opravljajo prostovoljno delo. Na ta način se bo z vidika zaposlenega posameznik dejavno udeležil in podpiral okoljsko krizo, njegova samozavest pa se bo povečala, saj bo imel možnost ukrepanja, ne pa se počutil brez pomoči.

Kar zadeva stališče vlade, bo slednja odgovorna za podporo tej zamisli s spodbujanjem podjetij k dejavnemu sodelovanju v projektu. Glede na to, da okoljska kriza danes in še bolj v prihodnjem desetletju močno vpliva na našo družbo in gospodarstvo, menimo, da bi se lahko ta vladna podpora odražala v davčnih olajšavah v vsakem proračunskem letu.

green 2

Slika 1: Prizemna okrožna okraja v Evropski uniji med letoma 2014 in 2018 (Evropska agencija za okolje, 2021 – Informativni listi držav o onesnaževanju zraka)

Na sliki 1 so v odstotkih prikazana onesnaževala zraka, in sicer O’ med letoma 2014 in 2018. Osredotočenost na onesnaženost zraka izhaja iz dejstva, da je onesnaženost zraka kritičen problem, s katerim se trenutno soočamo okoli mest po vsem svetu. Med vsemi različnimi onesnaževali so najbolj problematični izrazi, s katerimi se sooča Evropa: Trdni delci (PM-v zvezi), dušikovi oksidi (NOд) in ozon (Oд). Pomembno je opozoriti, da je onesnaženost zraka lokalno, regionalno in čezmejno vprašanje, ki ima več negativnih posledic in učinkov, opisanih v nadaljevanju.

pic3

Naš poudarek je na okoljski krizi in podnebnih spremembah. Znano je, da naše okolje ni v dobrem stanju. Z leti se je pojavilo več težav, kot so antropogene podnebne spremembe, tanjšanje stratosferskega ozona, zakisljevanje površinskih voda, uničevanje tropskih gozdov, tanjšanje in izumrtje vrst ter prezgodnje upadanje biotske raznovrstnosti. Ponovno moramo razmisliti in poiskati načine, kako povečati ozaveščenost o okoljskih problemih ter kako vzpostaviti zdravo ravnovesje med našo družbo, gospodarstvom in zaščito našega planeta. Naša mlada generacija je, da stojimo in dosežemo spremembe.

Na koncu bomo z veseljem seznanjeni z vami, vašimi zamislimi, vašimi priporočili, kako lahko sodelujemo in izboljšamo naš svet. Poleg tega vas vljudno prosimo, da s podpisom evropske državljanske pobude postanete del te velike pobude, na naslednji povezavi:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Naša evropska državljanska pobuda (ECI), „Green Garden Roof Tops“ – https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Spletiščehttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Družbeni mediji – Instagram: pobuda ggrt_eu Initiative – Twitter: @garden_tops.

Almog

Avtorji člankov

ALMOG Yoana SADe

Z izobraževalnega vidika magisterij iz fiskalne ekonomije na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem. Dvojna diploma iz poslovnega upravljanja in računovodstva. S strokovnega vidika študent medpodjetniškega in denarnega računovodje v računovodskem oddelku v Intelu. Pripravništvo kot študentka v oddelku za proračunski nadzor v projektu izraelskega parlamenta, t. i. kneseta. Kar zadeva prostovoljstvo, je prostovoljsko delo v SPCA sodelovalo tudi v „Real Estate Club“ in „Liberal Club“ univerze. Trenutno predstavnik in ustanovitelj evropske državljanske pobude „Green Garden Roof Tops“.

Komentiraj

Za dodajanje komentarjev se morate avtenticirati ali registrirati.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, izražena na forumu o evropski državljanski pobudi, odražajo izključno mnenja avtorjev in nikakor ne odražajo stališč Evropske komisije ali Evropske unije.