Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Is iontráil é an físeán seo sa chomórtas ImagineEU. Sa chomórtas, iarradh ar dhéagóirí a gcuid smaointe a chur in iúl maidir leis an saol a fheabhsú ina bpobal nó ina dtír féin. Tá físeáin ghearra déanta acu a mhíníonn cad is gá a athrú, dar leo, agus conas a d’fhéadfaí an méid sin a dhéanamh. Cuireann an comórtas le coincheap an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh (TES), uirlis thábhachtach don daonlathas rannpháirteach san Aontas, rud a chuireann ar chumas na saoránach páirt ghníomhach a ghlacadh i gceapadh beartais an Aontais.  

Ardán Chlub Díospóireachta rEUniON

Nasc chuig an bhfíseán

Achoimre ar an bhfíseán

Is timpeallacht struchtúrtha é rEUniON chun plé eolasach a dhéanamh faoin Aontas Eorpach, agus chun tuiscint níos doimhne a chothú ar a bheartais, a dhúshláin agus a thionchar. Is é an tionscnamh ó na saoránaigh atá á mholadh againn clubanna díospóireachta rEUniON a thabhairt isteach i meánscoileanna agus ardán díospóireachta Eorpach ar líne a chruthú, ar féidir le daltaí meánscoile Eorpacha rochtain a fháil air. Is iad na peirspictíochtaí éagsúla, na luachanna oideachais, an rannpháirtíocht shibhialta agus na deiseanna líonra go léir eiseamláirí rEUniON.

Teanga an fhíseáin: Béarla
Aistriúchán ar an tras-scríbhinn (ó Bhéarla)

Eolas faoi na daltaí

Ainmneacha na ndaltaí:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Sonraí na scoile

An scoil dá ndéantar ionadaíocht: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Tír: An Rómáin
Ainm an mhúinteora: Catalina Georgescu

Inniúlacht(aí) an Aontais Eorpaigh atá roghnaithe

Inniúlacht(aí) an Aontais Eorpaigh: Oideachas, Oiliúint agus an Óige, Cearta an duine agus an daonlathas, Ceartas agus Cearta Bunúsacha