Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Toto video je príspevkom do súťaže ImagineEU. Súťaž je pre mladých ľudí príležitosťou, aby predstavili svoje nápady ako zlepšiť život vo svojej komunite alebo krajine. Pripravili si krátke videá, v ktorých vysvetľujú, čo je podľa nich potrebné zmeniť a ako by sa to dalo dosiahnuť. Súťaž vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov, ktorá je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie v EÚ a umožňuje občanom aktívne sa zúčastňovať na tvorbe politík EÚ.

Platforma diskusného klubu rEUniON

Odkaz na videonahrávku

Zhrnutie videa

rEUniON je štruktúrované prostredie pre informované diskusie o Európskej únii, v rámci ktorého sa podporuje hlbšie pochopenie jej politík, výziev a vplyvu. Našou iniciatívou občanov je zaviesť diskusné kluby rEUniON na stredné školy a vytvoriť online európsku diskusnú platformu rEUniON, ku ktorej budú mať prístup všetci študenti európskych stredných škôl. Platformu rEUniON možno najlepšie vystihnúť ako priestor pre rozličné perspektívy, hodnoty vzdelávania, občiansku angažovanosť a príležitosti na vytváranie sietí.

Jazyk videonahrávky: angličtina
Preklad prepisu (z angličtiny)

Informácie o študentoch

Mená študentov:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Informácie o škole

Zastupovaná škola: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Krajina: Rumunsko
Meno učiteľa: Catalina Georgescu

Vybrané právomoci EÚ

Právomoci EÚ: Vzdelávanie, odborná príprava a mládež, Ľudské práva a demokracia, Spravodlivosť a základné práva