Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Víťazi súťaže ImagineEU

Požiadali sme mladých Európanov, aby si predstavili zmenu, ktorú chcú vidieť v Európskej únii. Ich úlohou bolo prísť s konkrétnymi nápadmi, vďaka ktorým by sa EÚ stala ešte lepším miestom pre život a ktoré by mohli byť prínosom pre občanov v celej Európskej únii – podobne ako je to v prípade európskej iniciatívy občanov (EIO). Pozrite si viac informácií o videosúťaži ImagineEU

Videá do súťaže zaslalo viac ako 400 tímov. Preukázali v nich kreativitu a túžbu angažovať sa vo svojich komunitách. Hlasovanie verejnosti rozhodlo o 50 najlepších videách, ktoré následne posúdila súťažná porota

Pozrite si tri víťazné videá a nápady študentov na vylepšenie Európskej únie. 

  • Francúzsko
  • Jazyk: fr

Náš projekt bol výsledkom výskumu, ktorý sme realizovali v rámci programu Erasmus+ a ktorý sa týkal potreby šetrenia vodou. Kresba je kreatívnym a inovatívnym nápadom rovnako ako naše mriežky na filtrovanie odpadu. V našom videu človek odhadzuje cigaretový ohorok a kontaminuje vodu toxínmi, ktoré obsahuje. Myslí si, že má všetko pod kontrolou. Pritom je však priamou obeťou svojej vlastnej nerozvážnosti. Náš systém by vyfiltroval väčšinu povrchového odpadu a pomohol by tak dosiahnuť Európu bez

Právomoci EÚ
Životné prostredieVerejné zdravieVýskum a inovácie
Pozrite si video
  • Rumunsko
  • Jazyk: en

rEUniON je štruktúrované prostredie pre informované diskusie o Európskej únii, v rámci ktorého sa podporuje hlbšie pochopenie jej politík, výziev a vplyvu. Našou iniciatívou občanov je zaviesť diskusné kluby rEUniON na stredné školy a vytvoriť online európsku diskusnú platformu rEUniON, ku ktorej budú mať prístup všetci študenti európskych stredných škôl. Platformu rEUniON možno najlepšie vystihnúť ako priestor pre rozličné perspektívy, hodnoty vzdelávania, občiansku angažovanosť a príležitosti

Právomoci EÚ
Vzdelávanie, odborná príprava a mládežĽudské práva a demokraciaSpravodlivosť a základné práva
Pozrite si video
  • Taliansko
  • Jazyk: en

Vytvorenie Európskej centrálnej energetickej banky na zásobovanie krajín EÚ s cieľom diverzifikovať zdroje, zabezpečiť stály tok a znížiť vplyv kríz. Európska centrálna energetická banka by bola schopná: dojednávať stabilné ceny, poskytovať istotu podnikom aj spotrebiteľom, prispievať k spravodlivejšiemu hospodárskemu rastu a podporovať energie z obnoviteľných a udržateľných zdrojov.

Právomoci EÚ
Energetika
Pozrite si video