Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

Winnaars ImagineEU-wedstrijd

We vroegen jonge Europeanen wat zij zouden willen veranderen in de Europese Unie. Ze werden uitgenodigd om concrete ideeën voor een nog betere EU te verzinnen, die burgers in de hele EU ten goede kunnen komen – net als bij een Europees burgerinitiatief (EBI) wordt gedaan. Lees meer informatie over de ImagineEU-videowedstrijd. 

Meer dan 400 teams namen deel aan de wedstrijd en stuurden video’s in, waarin hun creativiteit en enthousiasme voor maatschappelijke betrokkenheid duidelijk naar voren kwamen. Aan de hand van een publieksstemming werden de vijftig beste video’s geselecteerd, die vervolgens door de wedstrijdjury werden beoordeeld. 

Bekijk de drie winnende video’s en de ideeën van de leerlingen voor een betere Europese Unie. 

  • Italië
  • Taal: en

Met een Centrale Europese Energiebank zou de energievoorziening aan EU-landen kunnen worden gegarandeerd en gediversifieerd en zouden we beter gewapend zijn tegen crises. De bank zou kunnen onderhandelen over stabiele prijzen, zekerheid bieden aan bedrijven en consumenten en duurzame economische groei en hernieuwbare en duurzame energie bevorderen.

EU-bevoegdheid/-bevoegdheden
Energie
Video bekijken
  • Frankrijk
  • Taal: fr

Ons project is het resultaat van een Erasmus+-onderzoek naar waterbesparing. De animatie is creatief en innovatief, net als onze rioolfilters. In onze video gooit een man een sigarettenpeuk op de grond, waardoor het water vervuild raakt met de gifstoffen uit de sigaret. Hij denkt dat hij slim is, maar hij wordt het slachtoffer van zijn eigen onnadenkendheid. Dankzij ons systeem zou het grootste deel van het straatafval uit het riool worden gefilterd, en dragen we bij aan een schoon Europa.

EU-bevoegdheid/-bevoegdheden
MilieuVolksgezondheidOnderzoek en innovatie
Video bekijken
  • Roemenië
  • Taal: en

rEUniON biedt een gestructureerde omgeving voor onderbouwde discussies over de Europese Unie, om meer inzicht in het beleid, de uitdagingen en de impact van de EU te stimuleren. Met ons burgerinitiatief willen we rEUniON-debatclubs in middelbare scholen oprichten en een Europees online debatplatform creëren waaraan alle middelbare scholieren in de EU kunnen deelnemen. Diversiteit van perspectieven, onderwijswaarden, maatschappelijke betrokkenheid en netwerkmogelijkheden vormen de kern van

EU-bevoegdheid/-bevoegdheden
Onderwijs, opleiding en jeugdzakenMensenrechten en democratieJustitie en grondrechten
Video bekijken