Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni ImagineEU

Tlabna liż-żgħażagħ Ewropej jimmaġinaw il-bidla li jixtiequ jaraw fl-Unjoni Ewropea. Huma ġew mistiedna jaħsbu dwar ideat konkreti li jistgħu jagħmlu lill-UE post saħansitra aħjar fejn wieħed jgħix u li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea – b’mod simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE). Tgħallem aktar dwar il-kompetizzjoni tal-video ImagineEU

Ħadu sehem u ssottomettew video aktar minn 400 tim – li juri kreattività u passjoni biex ikunu attivi fil-komunitajiet tagħhom. Votazzjoni pubblika ddeterminat l-aqwa 50 video li mbagħad ġew ivvalutati mill-ġurija tal-kompetizzjoni

Skopri t-tliet videos rebbieħa u l-ideat tal-istudenti għal Unjoni Ewropea aħjar. 

  • L-Italja
  • Language: en

Il-ħolqien ta’ Bank Ċentrali Ewropew tal-Enerġija biex iforni lill-pajjiżi tal-UE bl-għan li jiddiversifika s-sorsi, jiżgura fluss kostanti u jnaqqas l-impatt tal-kriżijiet. Il-Bank Ċentrali Ewropew tal-Enerġija jkun jista’: jinnegozja prezzijiet stabbli, jipprovdi ċertezza kemm lin-negozji kif ukoll lill-konsumaturi, jikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku aktar ekwu u jippromwovi enerġiji rinnovabbli u sostenibbli.

Kompetenza/i tal-UE
Enerġija
Ara l-video 
  • Ir-Rumanija
  • Language: en

Ir-rEUniON hija ambjent strutturat għal diskussjonijiet infurmati dwar l-Unjoni Ewropea, u trawwem fehim aktar profond tal-politiki, l-isfidi u l-impatt tagħha. L-inizjattiva taċ-ċittadini tagħna hija dwar li tintroduċi klabbs tad-dibattitu rEUniON fl-iskejjel sekondarji u l-ħolqien ta’ pjattaforma online ta’ dibattitu Ewropea rEUniON, li l-istudenti Ewropej kollha tal-iskola sekondarja jista’ jkollhom aċċess għaliha. Il-perspettivi diversi, il-valuri edukattivi, l-involviment ċiviku u l

Kompetenza/i tal-UE
Edukazzjoni, Taħriġ u ŻgħażagħId-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazijaĠustizzja u Drittijiet Fundamentali
Ara l-video 
  • Franza
  • Language: fr

Il-proġett tagħna nibet minn riċerka għal proġett ta’ Erasmus+ dwar il-bżonn li nippreżervaw l-ilma. It-tpinġija hi idea kreattiva u innovattiva, bħall-grilji għall-iffiltrar tal-iskart tagħna. Fil-video tagħna, raġel jarmi l-fdal ta’ sigarett fit-triq, u b’hekk jikkontamina l-ilma bit-tossini li fih. Jaħseb li b’daqshekk ma ġara xejn, iżda jisfa vittma diretta tan-nuqqas ta’ attenzjoni tiegħu. Is-sistema tagħna tippermetti l-iffiltrar tal-parti l-kbira tal-iskart fis-superfiċje, u b’hekk

Kompetenza/i tal-UE
AmbjentSaħħa PubblikaRiċerka u innovazzjoni
Ara l-video