Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Dan il-video qiegħed jieħu sehem fil-kompetizzjoni ImagineEU. Il-kompetizzjoni stiednet lill-adoloxxenti biex jesprimu l-ideat tagħhom għat-titjib tal-ħajja fil-komunità tagħhom jew f’pajjiżhom. Huma għamlu videos qosra li jispjegaw x’jaħsbu li jeħtieġ li jinbidel u kif dan jista’ jsir. Il-kompetizzjoni tibni fuq il-kunċett tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (European Citizens’ Initiative, ECI), għodda importanti ta’ demokrazija parteċipattiva fl-UE, li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu sehem attiv fit-tfassil tal-politika tal-UE.  

Il-Pjattaforma tal-Klabb tad-Dibattitu rEUniON

Ħolqa għall-video

Sommarju tal-video

Ir-rEUniON hija ambjent strutturat għal diskussjonijiet infurmati dwar l-Unjoni Ewropea, u trawwem fehim aktar profond tal-politiki, l-isfidi u l-impatt tagħha. L-inizjattiva taċ-ċittadini tagħna hija dwar li tintroduċi klabbs tad-dibattitu rEUniON fl-iskejjel sekondarji u l-ħolqien ta’ pjattaforma online ta’ dibattitu Ewropea rEUniON, li l-istudenti Ewropej kollha tal-iskola sekondarja jista’ jkollhom aċċess għaliha. Il-perspettivi diversi, il-valuri edukattivi, l-involviment ċiviku u l-opportunitajiet tan-network huma kollha epitomi ta’ rEUniON.

Ilsien tal-video: Ingliż
Traduzzjoni tat-traskrizzjoni (mill-Ingliż)

Informazzjoni dwar l-istudenti

Isem l-istudenti:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Informazzjoni dwar l-iskola

Skola rrappreżentata: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Pajjiż: Ir-Rumanija
Isem l-għalliem(a): Catalina Georgescu

Kompetenza/i tal-UE magħżula

Kompetenza/i tal-UE: Edukazzjoni, Taħriġ u Żgħażagħ, Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali