Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Ten film bierze udział w konkursie ImagineEU. Konkurs skierowany do nastolatków jest okazją do zaprezentowania pomysłów na poprawę życia w swojej społeczności lub swoim kraju. Uczestnicy konkursu zrealizowali krótkie filmy, w których wyjaśniają, co ich zdaniem należy zmienić i jak to zrobić. Konkurs opiera się na koncepcji europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO), ważnego narzędzia demokracji uczestniczącej, umożliwiającego obywatelom aktywny udział w kształtowaniu polityki UE. 

Kluby dyskusyjne rEUniON

Link do filmu

Co zawiera film?

rEUniON to platforma służąca jako forum do sensownych dyskusji na temat Unii Europejskiej, które umożliwią lepsze zrozumienie jej polityki, wyzwań i wpływu. Nasza inicjatywa obywatelska ma na celu zorganizowanie klubów dyskusyjnych rEUniON w szkołach średnich i stworzenie europejskiej internetowej platformy dyskusyjnej rEUniON, do której mieliby dostęp wszyscy uczniowie szkół średnich w Europie. rEUniON reprezentuje różne perspektywy, wartości edukacyjne, aktywność obywatelską i możliwości tworzenia sieci kontaktów.

Język filmu: angielski
Tłumaczenie transkrypcji nagrania wideo (z j. angielskiego)

Dane uczniów

Imiona i nazwiska uczniów:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Informacje o szkole

Reprezentowana szkoła: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Państwo: Rumunia
Imię i nazwisko nauczyciela: Catalina Georgescu

Wybrana(-e) kompetencja(-e) UE

Kompetencja(-e) UE: Kształcenie, szkolenie i młodzież, Prawa człowieka i demokracja, Sprawiedliwość i prawa podstawowe