Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatuse foorum

See video osaleb ImagineEU konkursil. Konkursil kutsuti teismelisi üles tutvustama oma ideid elu parandamiseks oma kogukonnas või riigis. Nad on loonud lühivideod, milles selgitatakse, mida nende arvates on vaja muuta ja kuidas seda teha. Konkurss tugineb Euroopa kodanikualgatuse kontseptsioonile, mis on oluline osalusdemokraatia vahend ELis, mis võimaldab kodanikel aktiivselt osaleda ELi poliitikakujundamises.

Väitlusklubide platvorm rEUniON

Video juurde viiv link

Video kokkuvõte

rEUniON on struktureeritud keskkond teadlikeks aruteludeks Euroopa Liidu üle, mis aitavad paremini mõista selle poliitikat, probleeme ja mõju. Meie kodanikualgatusega püütakse gümnaasiumides moodustada rEUniONi väitlusklubid ja luua veebipõhine Euroopa aruteluplatvorm rEUniON, millele on juurdepääs kõigil Euroopa gümnaasiumiõpilastel. rEUniONi iseloomustavad erinevad vaatenurgad, hariduslikud väärtused, kodanikuaktiivsus ja võrgustikega seotud võimalused.

Video keel: inglise keel
Transkriptsiooni tõlge (inglise keelest)

Õpilaste andmed

Õpilaste nimed:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Teave kooli kohta

Esindatav kool: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Riik: Rumeenia
Õpetaja nimi: Catalina Georgescu

Valitud ELi pädevus(ed)

ELi pädevus(ed): Haridus, koolitus ja noored, Inimõigused ja demokraatia, Õigusküsimused ja põhiõigused