Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyvos forumas

Šis vaizdo įrašas yra konkursui „ImagineEU“ pateiktas darbas. Konkurse dalyvaujantys paaugliai turėjo pateikti idėjų, kaip būtų galima pagerinti gyvenimą jų bendruomenėje ar šalyje. Jie sukūrė trumpus vaizdo įrašus, paaiškinančius, ką, jų manymu, reikėtų keisti ir kaip būtų galima tai padaryti. Šis konkursas grindžiamas Europos piliečių iniciatyvos – svarbios ES dalyvaujamosios demokratijos priemonės, sudarančios piliečiams sąlygas aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką, – koncepcija.  

Debatų klubo „rEUniON“ platforma

Nuoroda į vaizdo įrašą

Vaizdo įrašo santrauka

„rEUniON“ yra struktūruota aplinka, skirta informacija pagrįstoms diskusijoms apie Europos Sąjungą, padedanti geriau suprasti jos politiką, iššūkius ir poveikį. Mūsų piliečių iniciatyva – įdiegti debatų klubus „rEUniON“ vidurinėse mokyklose ir sukurti internetinę Europos debatų platformą „rEUniON“, kuria galėtų naudotis visi Europos vidurinių mokyklų moksleiviai. Požiūrių įvairovė, švietimo vertybės, pilietinis aktyvumas ir tinklų kūrimo galimybės – tai pagrindiniai platformos „rEUniON“ elementai.

Vaizdo įrašo kalba: anglų
Vaizdo įrašo transkripcijos vertimas (iš anglų kalbos)

Informacija apie mokinį

Mokinių vardai ir pavardės:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Informacija apie mokyklą

Mokykla, kuriai atstovaujama: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Šalis: Rumunija
Mokytojo vardas ir pavardė: Catalina Georgescu

Pasirinkta ES kompetencijos sritis (-ys)

ES kompetencijos sritis (-ys): Švietimas, mokymas ir jaunimo reikalai, Žmogaus teisės ir demokratija, Teisingumas ir pagrindinės teisės