Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Το βίντεο αυτό αποτελεί συμμετοχή στον διαγωνισμό ImagineEU. Ο διαγωνισμός κάλεσε τους εφήβους να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για να βελτιωθεί η ζωή στην κοινότητα ή τη χώρα τους. Δημιούργησαν σύντομα βίντεο στα οποία εξηγούν τι πιστεύουν πως πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ο διαγωνισμός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.  

Πλατφόρμα λεσχών διαλόγου rEUniON

Σύνδεσμος προς το βίντεο

Περίληψη βίντεο

Οι λέσχες διαλόγου rEUniON αποτελούν ένα δομημένο περιβάλλον για τεκμηριωμένες συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προωθούν τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτικών, των προκλήσεων και του αντικτύπου της ΕΕ. Στόχος της πρωτοβουλίας πολιτών μας είναι η σύσταση λεσχών διαλόγου rEUniON στα λύκεια και η δημιουργία μιας διαδικτυακής ευρωπαϊκής πλατφόρμας διαλόγου rEUniON, στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες λυκείου στην ΕΕ. Οι διαφορετικές προοπτικές, οι εκπαιδευτικές αξίες, η συμμετοχή στα κοινά και οι ευκαιρίες δικτύωσης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την rEUniON.

Γλώσσα του βίντεο: αγγλικά
Μετάφραση του κειμένου του βίντεο (από τα αγγλικά)

Πληροφορίες μαθητών/μαθητριών

Ονοματεπώνυμα μαθητών/μαθητριών:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Πληροφορίες για το σχολείο

Εκπροσωπούμενο σχολείο: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Χώρα: Ρουμανία
Ονοματεπώνυμο καθηγητή/καθηγήτριας: Catalina Georgescu

Επιλεγείσα ή επιλεγείσες αρμοδιότητες της ΕΕ

Αρμοδιότητα/-ες της ΕΕ: Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία, Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα