Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Šis video ir iesniegts konkursā “ImagineEU”. Konkursā pusaudži tika aicināti paust savas idejas par to, kā uzlabot dzīvi savā kopienā vai valstī. Jauniešu sagatavotajos īsajos videoklipos paskaidrots, kādas pārmaiņas, viņuprāt, nepieciešamas un kā tās panākt. Šis konkurss iedvesmojas no Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI), svarīga līdzdalības demokrātijas instrumenta ES, kas ļauj pilsoņiem aktīvi piedalīties ES politikas veidošanā.  

Debašu klubu platforma “rEUniON”

Saite uz video

Kopsavilkums par video

“rEUniON” ir strukturizēta vide informētām diskusijām par Eiropas Savienību. Šis risinājums veicina labāku izpratni par tās politiku, problēmām un ietekmi. Mūsu pilsoņu iniciatīvas mērķis ir ieviest “rEUniON” debašu klubus vidusskolās un izveidot Eiropas tiešsaistes “rEUniON” debašu platformu, kurai var piekļūt visi Eiropas vidējās izglītības iestāžu audzēkņi. Viedokļu dažādība, pedagoģiskas vērtības, pilsoniskā līdzdalība un kontaktu veidošanas iespējas ir galvenie “rEUniON” elementi.

Video valoda: angļu
Transkribētā teksta tulkojums (no angļu valodas)

Informācija par skolēnu

Skolēnu vārdi un uzvārdi:

  • Andrei Mihai Mares
  • Andrei Alexandru Calina
  • Ionut Andrei Corduneanu
  • Andrei Vasile
  • Hanna Dirmon
  • Bianca Boncu
  • Roberta Sanda

Informācija par skolu

Pārstāvētā skola: Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti
Valsts: Rumānija
Skolotāja vārds, uzvārds: Catalina Georgescu

Atlasītā(-s) ES kompetence(-s)

ES kompetence(-s): Izglītība, mācības un jaunatne, Cilvēktiesības un demokrātija, Tiesiskums un pamattiesības