Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Konkursa “ImagineEU” uzvarētāji

Mēs jautājām Eiropas jauniešiem, kādas pārmaiņas Eiropas Savienībā viņi vēlas redzēt. Viņiem bija jānāk klajā ar konkrētām idejām, kā vēl uzlabot dzīvi Eiropas Savienībā un sniegt labumu ES iedzīvotājiem, – līdzīgi kā Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Uzziniet vairāk par video konkursu “ImagineEU”

Piedalījās vairāk nekā 400 komandu, kas iesniedza videoklipu, kur radoši un ar aizrautību tika attēlota aktīva līdzdalība vietējās kopienās. Publiskā balsošanā tika izraudzīti 50 video, kurus pēc tam novērtēja konkursa žūrija

Noskaidrojiet, kuri trīs video tika atzīti par labākajiem, un iepazīstieties ar skolēnu idejām par labāku Eiropas Savienību. 

  • Itālijā
  • Valoda: en

Eiropas Centrālās enerģijas bankas izveides mērķis ir palīdzēt ES valstīm dažādot enerģijas avotus, saglabāt pastāvīgu apgādi un uzlabot sagatavotību krīžu gadījumiem. Eiropas Centrālā enerģijas banka ( ECEB ) varētu vienoties par stabilām cenām, nodrošinātu noteiktību gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, veicinātu taisnīgāku ekonomikas izaugsmi un veicinātu atjaunīgo un ilgtspējīgu enerģiju.

ES kompetence(-s)
Enerģētika
Skatīties video 
  • Rumānija
  • Valoda: en

“rEUniON” ir strukturizēta vide informētām diskusijām par Eiropas Savienību. Šis risinājums veicina labāku izpratni par tās politiku, problēmām un ietekmi. Mūsu pilsoņu iniciatīvas mērķis ir ieviest “rEUniON” debašu klubus vidusskolās un izveidot Eiropas tiešsaistes “rEUniON” debašu platformu, kurai var piekļūt visi Eiropas vidējās izglītības iestāžu audzēkņi. Viedokļu dažādība, pedagoģiskas vērtības, pilsoniskā līdzdalība un kontaktu veidošanas iespējas ir galvenie “rEUniON” elementi.

ES kompetence(-s)
Izglītība, mācības un jaunatneCilvēktiesības un demokrātijaTiesiskums un pamattiesības
Skatīties video 
  • Francija
  • Valoda: fr

Mūsu projekts radās, veicot izpēti “Erasmus+” projektam par nepieciešamību taupīt ūdeni. Zīmējums ir radoša un inovatīva ideja, tāpat kā mūsu atkritumu filtrēšanas sieti. Mūsu video redzams, kā kāds vīrietis nomet cigaretes izsmēķi, tādējādi piesārņojot ūdeni ar izsmēķī esošajām indīgajām vielām. Viņš domā, ka pilnībā kontrolē savu dzīvi, bet patiesībā cieš no paša neapdomības sekām. Mūsu sistēma atfiltrētu lielāko daļu ielu notekūdeņos peldošo atkritumu, tādējādi palīdzot Eiropā mazināt

ES kompetence(-s)
VideSabiedrības veselībaPētniecība un inovācija
Skatīties video