Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Doporučení k probíhajícím iniciativám pro menšinový balíček SafePack: přizpůsobení se aktualizovaným požadavkům

Datum aktualizace: 05/05/2020

Doporučení k probíhajícím iniciativám pro menšinový balíčekSafePack: přizpůsobení se aktualizovaným požadavkům

Aby byla evropská občanská iniciativa úspěšná, potřebujete silnou příčinu, jasné poselství, moudrou strategii, dobré plánování, angažované lidi, rozsáhlou celoevropskou síť, finanční zdroje, on-line i off-line viditelnost. V této mimořádné době je pro vás těžší nebo nemožné přijít.

Před dvěma lety jsme se letos nacházeli na konci naší evropské občanské iniciativy: Minity SafePack – one million signatures for diversity in Europe (Národní balíček – milion podpisů na podporu rozmanitosti v Evropě). Jedná se o iniciativu, která žádá EU o ochranu a podporu autochtonních národnostních menšin a jazykových skupin v Evropě. Evropská kampaň koordinovaná Federálním svazem evropských národností (FUEN) využívala nejen své vlastní lidské zdroje, ale také tým kampaně sestavený zejména pro tuto kampaň a také zdroje členských organizací FUEN a nových partnerů, kteří se k nám připojili.

Iniciativa Minority SafePack (MSPI) není pravidelnou evropskou občanskou iniciativou: místo toho, aby se zaměřila na jediný problém, musela zohlednit četné problémy, kterým musí tradiční menšiny čelit v různých členských státech, a pokusit se nalézt komplexní řešení těchto problémů. Obsahovala devět návrhů sahajících od Evropského jazykového centra pro malé jazyky až po přístupnost audiovizuálního obsahu. Vzhledem k tomu, že našimi hlavními cílovými skupinami byli občané náležející k menšinovým komunitám a naše iniciativa se zaměřovala na jazyková práva, vyvinuli jsme velké úsilí, abychom s nimi komunikovali ve svém mateřském jazyce. Za tímto účelem jsme se zaměřili na nejdůležitější otázky pro konkrétní skupinu. Nakonec jsme komunikovali ve více než 30 jazycích, většinou v regionálních jazycích, které nejsou úředními jazyky EU. Nezapomeňte: kromě 24 úředních jazyků EU hovoří až 50 milionů občanů EU jedním z 60 regionálních nebo menšinových jazyků. Za tímto účelem jsme vypracovali stovky zpráv přizpůsobených různým cílovým skupinám. Tato sdělení lépe ovlivňovala cílovou skupinu díky jazyku: představte si, že je jedním ze 41 tisíc ladinských řečníků v severní Itálii a vidíte příspěvek v Ladinu na sociálních médiích!

Poslední týdny byly plodné: pracovali jsme více než kdy jindy a počty nadále rostly, neboť jsme ve stále více členských státech dosáhli vnitrostátní prahové hodnoty. To vše skončilo dne 3. dubna 2018 s 1 320 246 prohlášeními o podpoře (z nichž 1 128 385 bylo potvrzeno vnitrostátními orgány) a 11 členských států, v nichž se nám podařilo tuto prahovou hodnotu překročit. V posledním týdnu sbírky jsme mohli přidat dalších 250 000 podpisů, které by byly na bezpečné straně, pokud ne všechny podpisy jsou platné. Nikdy nejsou platné.

Minority

Bylo by to nyní možné? Odpověď je kategorická NE.

Nemusím vám říct, kolik se Evropa a celý svět v posledních několika týdnech změnily. Právě nyní vypadá seznam priorit občanů EU takto:

  1. Koronavirus

A to je to. Číslo dva neexistuje. Lidé jsou znepokojeni. Nechtějí se infikovat, nechtějí nakazit jiné, jsou znepokojeni o své rodiče, prarodiče, o práci, o další den a o budoucnost.

V této atmosféře, i když první fáze omezení volného pohybu osob končí, je stále obtížné se pokusit navrhnout jiný program. Otázka COVID-19 je tak důležitá, že se ve vztahu k ní zdá být cokoli jiné. Vzhledem k tomu, že vaše příčina s tímto tématem pravděpodobně nesouvisí, není nyní pro miliony evropských občanů nejdůležitější. Zdá se však, že nejhorší z pandemie COVID-19 postupně ukončuje a probíhající iniciativy se budou muset přizpůsobit novému prostředí.

Naší zkušeností je, že nejlepších výsledků je dosahováno kombinací kanálů, které je třeba za nových okolností přizpůsobit. Přítomnost na internetu, mediální pokrytí, místní konfirmátoři a dobrovolníci společně představují nejlepší kombinaci. Shromažďování podpisů na ulicích nebo „z domu do domu“ samozřejmě zůstává mimo otázku, neboť nikdo by nechtěl ohrozit zdraví svých dobrovolníků nebo fanoušků. Není to ani nejlepší čas přesvědčit místní fanoušky: pro ně může být obtížné být tváří v tvář kampani, která se snaží upoutat pozornost od nejdůležitějšího problému koronaviru. Mediální pokrytí může být stále možné, pokusit se do vašeho tématu zatlačit, protože sdělovací prostředky začínají hledat jiná témata než koronu a totéž by platilo pro on-line reklamu.

A co ztracený čas? Jsem přesvědčen, že Evropská komise navrhne řešení, jak prodloužit období pro sběr prohlášení o podpoře probíhajících evropských občanských iniciativ.

Financování může být samozřejmě i pro tyto další měsíce obtížné, ale vaši finanční příznivci budou pravděpodobně flexibilní. Nezapomeňte, že nejste jedinými, s nimiž se tyto problémy potýkají, a čím větší je rozsah problému, tím větší je potřeba nalézt vhodná řešení.

Ačkoli sbírka podpisů skončila, Minority SafePack se rovněž potýká s některými vážnými problémy: po úspěšném setkání s Evropskou komisí, kde jsme představili své legislativní návrhy, bylo odloženo veřejné slyšení v Evropském parlamentu plánované na 23. března a rozprava v plénu v EP, původně plánovaná na 22. dubna. Podle nařízení o evropské občanské iniciativě by Evropská komise měla svůj postoj k MSPI zveřejnit do 10. července. Jak vidíte, čelíme také nejistotě, ale jsme ochotni čekat tak dlouho, jak je to nezbytné pro správná řešení, a věříme, že Komise nalezne nejlepší řešení pro všechny zúčastněné strany. Jménem našeho výboru občanů jsme již EK informovali, že vzhledem k mimořádným okolnostem souhlasíme s prodloužením lhůty pro odpověď EK do září 2020 a později. Měli byste dělat totéž, ujistěte se, že na vaší straně prokážete flexibilitu a porozumění.

V mezidobí můžete také udělat, abyste vyhodnotili svou dosavadní práci a výsledky, analyzovali, co šlo dobře a co ne, zdokonalili svou strategii a pokusili se zjistit, co by se stalo vaší příčinou po skončení tohoto období relevantní. Měli byste také začít připravovat strategii po podpisu. jakmile obdržíte potvrzení o potvrzení, nebude vaše práce vykonána. Měli byste se podívat na další kroky a pracovat na své strategii pro lobbování. Lidé během této krize získají nové zkušenosti, které by jim dokonce mohly pomoci lépe se zaměřit na vaši věc. Svou sociální odpovědnost můžete také prokázat tím, že budete komunikovat se svými fanoušky a publikem, abyste jim sdělili, že jejich zdraví a bezpečnost jsou pro vás nejdůležitější. Oceňují toto gesto.

A poslední doporučení: neztrácíte optimismus. To je tvrdá doba pro nás všechny, ale my jsme všichni společně a společně s ní budeme čelit a překonáme ji.

Lorant

Přispěvatelé

Loránt Vincze, předseda Federálního svazu evropských národností (FUEN)

Loránt Vincze je předsedou Federálního svazu evropských národností (FUEN), organizace, která zahájila činnost organizace Minority SafePack, páté úspěšné evropské občanské iniciativy v dějinách EU. V letech 2017–2018 působil Loránt jako koordinátor celoevropské kampaně Minority SafePack. Po úspěšném ukončení fáze sběru podpisů byl v roce 2019 zvolen poslancem Evropského parlamentu jménem Demokratické aliance Maďarů v Rumunsku.

Categories
Sběr podpisů

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.