Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Pariri tal-minoranza SafePack għal inizjattivi li għaddejjin bħalissa: adattament għall-kuntest il-ġdid

Aġġornata fi: 05/05/2020

Parirital-minoranza SafePack għal inizjattivi li għaddejjin bħalissa: adattament għall-kuntest il-ġdid

Għal Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej li tirnexxi, għandek bżonn kawża qawwija, messaġġi ċari, strateġija għaqlija, ippjanar tajjeb, nies impenjati, netwerk pan-Ewropew kbir, riżorsi finanzjarji, viżibbiltà online u offline. F’dawn iż-żminijiet straordinarji se ssibhom aktar diffiċli jew impossibbli li jiġu.

Sentejn ilu, din id-darba tas-sena konna fl-aħħar parti tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tagħna: Minoranza SafePack — miljun firma għad-diversità fl-Ewropa. Hija inizjattiva li titlob il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-UE għall-minoranzi nazzjonali awtoktoni u l-gruppi lingwistiċi tal-Ewropa. Il-kampanja Ewropea, ikkoordinata mill-Unjoni Federali tan-Nazzjonalitajiet Ewropej (FUEN), użat mhux biss ir-riżorsi umani tagħha stess, iżda wkoll tim tal-kampanja mfassal flimkien speċjalment għal din il-kampanja kif ukoll ir-riżorsi tal-organizzazzjonijiet membri tal-FUEN u l-imsieħba l-ġodda li ngħaqdu magħna tul it-triq.

L-inizjattiva Minority SafePack (MSPI) mhijiex ECI regolari: minflok ma tiffoka fuq kwistjoni waħda, kellha tqis il-bosta problemi li l-minoranzi tradizzjonali jridu jiffaċċjaw fi Stati Membri differenti u tipprova ssib soluzzjonijiet komprensivi għal dawk il-problemi. Kien fiha disa’ proposti li jvarjaw minn Ċentru Ewropew għal-Lingwi għal lingwi żgħar sal-aċċessibbiltà tal-kontenut awdjoviżiv. Peress li l-gruppi fil-mira ewlenin tagħna kienu ċ-ċittadini li jappartjenu għall-komunitajiet minoritarji u l-inizjattiva tagħna ffukat fuq id-drittijiet lingwistiċi, għamilna sforz kbir biex nikkomunikaw magħhom bil-lingwa materna tagħhom. Sabiex nagħmlu dan, aħna ffukajna fuq l-aktar kwistjonijiet rilevanti għall-grupp speċifiku. Spiċċajna nikkomunikaw b’aktar minn 30 lingwa, l-aktar lingwi reġjonali li mhumiex lingwi uffiċjali tal-UE. Ftakar: lil hinn mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE, sa 50 miljun ċittadin tal-UE jitkellmu waħda minn 60 lingwa reġjonali jew minoritarja. Biex nagħmlu dan fassalna mijiet ta’ messaġġi mfassla apposta għall-gruppi fil-mira differenti. Dawn il-messaġġi reżonaw aħjar mal-udjenza fil-mira minħabba l-lingwa: immaġina li hija waħda mill-41 elf kelliem tal-Ladin fit-Tramuntana tal-Italja u tara post f’Ladin fuq il-feed tal-midja soċjali tiegħek!

L-aħħar ġimgħat kienu frenetiċi: ħdimna aktar minn qatt qabel u n-numri baqgħu jiżdiedu, hekk kif ilħaqna l-livell limitu nazzjonali f’aktar u aktar Stati Membri. Dan intemm fit-3 ta’ April 2018, b’ 1,320,246 dikjarazzjoni ta’ appoġġ (li minnhom 1,128,385 ġew ivvalidati mill-awtoritajiet nazzjonali) u 11-il Stat Membru li fihom irnexxielna ngħaddu l-livell limitu. Fl-aħħar ġimgħa tal-kollezzjoni stajna nżidu 250.000 firma addizzjonali biex inkunu fuq in-naħa sikura jekk mhux il-firem kollha jkunu validi. Dawn qatt ma huma kollha validi.

Minority

Dan se jkun possibbli issa? It-tweġiba hija LE kategorika.

M’għandix għalfejn ngħidlek kemm inbidlet l-Ewropa u d-dinja kollha f’dawn l-aħħar ġimgħat. Bħalissa, il-lista prijoritarja ta’ kwistjonijiet taċ-ċittadini tal-UE tidher bħal din:

  1. Coronavirus

U dan huwa l-każ. M’hemm l-ebda numru tnejn. In-nies huma mħassba. Ma jridux jiġu infettati, ma jridux jinfettaw lil ħaddieħor, huma mħassba dwar il-ġenituri, in-nanniet tagħhom, dwar xogħolhom, huma mħassba għall-għada u għall-futur.

F’din il-klima, anke hekk kif l-ewwel fażi tal-konfinament tasal fi tmiemha, għadu diffiċli li wieħed jipprova joħroġ b’aġenda differenti. Il-kwistjoni tal-COVID-19 tant hija importanti li kwalunkwe ħaġa oħra tidher relattiva fir-rigward tagħha. Peress li l-kawża tiegħek probabbilment mhijiex relatata ma’ dan is-suġġett, bħalissa mhijiex l-aktar rilevanti għall-miljuni ta’ ċittadini Ewropej. Madankollu, l-agħar mill-COVID-19 jidher li ġie eliminat gradwalment u l-inizjattivi li għaddejjin bħalissa se jkollhom bżonn jadattaw għall-kuntest il-ġdid.

L-esperjenza tagħna hija li l-aħjar riżultati jinkisbu b’taħlita ta’ kanali, dawn jeħtieġ li jiġu adattati fiċ-ċirkostanzi l-ġodda. Il-preżenza online, il-kopertura tal-midja, l-approvaturi lokali u l-voluntiera flimkien jagħmlu l-aħjar kombinazzjoni. Il-ġbir ta’ firem fit-toroq jew li wieħed imur minn bieb għal bieb għadu, naturalment, għadu mhux qed jiġi mistoqsi, peress li ħadd ma jkun irid jirriskja s-saħħa tal-voluntiera jew tal-partitarji tiegħu. Dan mhuwiex ukoll l-aħjar żmien biex nikkonvinċu s-sostenituri lokali: jista’ jkun diffiċli għalihom li jkunu l-wiċċ ta’ kampanja li tipprova tisraq l-attenzjoni mill-kwistjoni importanti kollha tal-coronavirus. Il-kopertura tal-midja xorta tista’ tkun possibbli, ipprova agħfas fis-suġġett tiegħek peress li l-mezzi tal-midja se jibdew ifittxu suġġetti oħra minbarra l-corona, u l-istess japplika għar-reklami online.

Xi ngħidu dwar il-ħin mitluf? Ninsab fiduċjuż li l-Kummissjoni Ewropea se toħroġ b’soluzzjoni biex testendi l-perjodu għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej li għaddejjin bħalissa.

Naturalment, il-finanzjament jista’ jkun diffiċli wkoll għal dawk ix-xhur żejda, iżda s-sostenituri finanzjarji tiegħek probabbilment se jkunu flessibbli. Ftakar li m’intix l-unika waħda li qed tiffaċċja dawn il-problemi, u aktar ma tkun kbira l-iskala tal-problema aktar ma tkun kbira l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

Għalkemm il-ġbir tal-firem spiċċa, il-Minority SafePack qed tiffaċċja wkoll xi kwistjonijiet serji: wara laqgħa b’suċċess mal-Kummissjoni Ewropea, fejn ippreżentajna l-proposti leġiżlattivi tagħna, is-Smigħ Pubbliku fil-Parlament Ewropew, skedat għat-23 ta’ Marzu, ġie pospost, kif ukoll id-dibattitu fil-plenarja fil-PE, inizjalment skedat għal April 22. Skont ir-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea għandha tippubblika l-pożizzjoni tagħha dwar l-MSPI qabel it-10 ta’ Lulju. Kif tista’ tara, qed niffaċċjaw ukoll inċertezzi, iżda aħna lesti nistennew sakemm dan ikun meħtieġ għas-soluzzjonijiet it-tajba u nafdaw lill-Kummissjoni ssib l-aħjar soluzzjoni għall-partijiet kollha involuti. F’isem il-Kumitat taċ-Ċittadini tagħna diġà infurmajna lill-KE li minħabba ċ-ċirkostanzi straordinarji aħna naqblu mal-estensjoni tal-iskadenza għat-tweġibiet tal-KE sa Settembru 2020 u aktar tard. Għandek tagħmel l-istess, kun ċert li min-naħa tiegħek turi flessibbiltà u fehim.

Dak li tista’ tagħmel ukoll sadanittant huwa li tevalwa x-xogħol u r-riżultati tiegħek s’issa, li tanalizza x’mar tajjeb u x’le, tirfina l-istrateġija tiegħek u tipprova tiskopri x’jagħmel il-kawża tiegħek rilevanti ladarba jintemm dan il-perjodu. Għandek tibda wkoll tħejji l-istrateġija ta’ wara l-firma tiegħek; xogħlok ma jsirx ladarba tikseb iċ-ċertifikati ta’ validazzjoni. Għandek tħares lejn il-passi li jmiss u taħdem fuq l-istrateġija tal-lobbying tiegħek. In-nies se jiksbu esperjenzi ġodda matul din il-kriżi, li jistgħu saħansitra jgħinuhom biex jirrelataw aħjar mal-kawża tiegħek. Tista’ wkoll tagħti prova tar-responsabbiltà soċjali tiegħek billi tikkomunika mas-sostenituri u l-udjenza tiegħek, tgħarrafhom li s-saħħa u s-sigurtà tagħhom huma l-aktar importanti għalik. Huma japprezzaw dan il-ġest.

U l-aħħar parir: titlifx l-ottimiżmu tiegħek. Dawn huma żminijiet diffiċli għalina lkoll, iżda lkoll ninsabu f’dan flimkien, u flimkien se niffaċċjawh, u se negħlbu.

Lorant

Kontributuri

Loránt Vincze, President tal-Unjoni Federali tan-Nazzjonalitajiet Ewropej (FUEN)

Loránt Vincze huwa l-President tal-Unjoni Federali tan-Nazzjonalitajiet Ewropej (FUEN), l-organizzazzjoni li nediet Minority SafePack, is-5 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ta’ suċċess fl-istorja tal-UE. Matul l-2017–18, Loránt serva bħala l-koordinatur tal-kampanja pan-Ewropea ta’ Minority SafePack. Wara l-konklużjoni b’suċċess tal-fażi tal-ġbir tal-firem, ġie elett biex iservi bħala Membru tal-Parlament Ewropew f’isem l-Alleanza Demokratika tal-Ungeriżi fir-Rumanija fl-2019.

Categories
Ġbir ta’ firem

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.