Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Eagróir na gCleachtas Tiontaithe Toirmisc san Aontas Eorpach: Roghnaíomar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a úsáid toisc go dtugann sé guth do shaoránaigh na hEorpa

Arna nuashonrú an: 03/05/2024

Organiser of Ban Conversion Practices - male with black short hair wearing black glasses and light grey turtleneck

Is é Matteo Garguilo ionadaí antionscnaimh Eorpaigh ó nasaoránaigh ina n-iarrtar go gcuirfí toirmeasc ar chleachtais tiontaithe laistigh den Aontas Eorpach.

Matteo Garguilo: Is é is aidhm do chleachtais tiontaithe i dtreo daoine LGBT daoine a chur faoi chois nó idirdhealú a dhéanamh ina n-aghaidh mar gheall ar a ngnéaschlaonadh, a léiriú inscne nó a bhféiniúlacht inscne. Is cleachtais iad sin a mheas na Náisiúin Aontaithe a bheith ina gcéasadh ó 2020 i leith. Spreagann siad daoine chun dúlagair agus féinmharú a dhéanamh. Ní thoirmisctear na cleachtais sin ach amháin i mionlach tíortha laistigh den Aontas Eorpach agus uaireanta cuirtear cosc orthu go páirteach agus ní go hiomlán. Sin an fáth ar roghnaíomar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a úsáid, mar is bealach é chun guth a thabhairt do shaoránaigh na hEorpa, chun a bheith in ann a rá leis an gCoimisiún “Táimid ag iarraidh ort rud éigin a dhéanamh”. Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún Eorpach teiripe tiontaithe a thoirmeasc ar scála 27 tír an AE. 

Creidimid gurb é an rud is tábhachtaí ná go raibh ionadaíocht ag tíortha uile an Aontais Eorpaigh sa Tionscnamh seo ionas go raibh iarratas fíor-ionadaíoch againn ó shaoránaigh uile an AE chun na cleachtais seo a thoirmeasc as a dtagann bás agus fulaingt daoine LADT. 

Sheolamar an tionscnamh seo le 12 chumann a chosnaíonn cearta LGBT in 12 thír éagsúla den Aontas Eorpach. Táimid i mbun feachtais a eagrú le cumainn LADT Eorpacha ar fud na hEorpa chun feachtas a chur ar bun, ar líne agus go pearsanta, chun an oiread sínithe agus is féidir a bhailiú thar an tréimhse bliana chun an sprioc de mhilliún síniú a bhaint amach.

 

C: Conas a tháinig tú trasna ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh? 

Matteo Garguilo: D’aimsigh mé uirlis daonlathais rannpháirtíochta an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh thart ar 3-4 bliana ó shin. Bhí mé fós i mo mhac léinn ardscoile ag an am agus fuair mé an uirlis seo an-ábhartha. Bhain sé leis na díospóireachtaí sa Fhrainc maidir leis an daonlathas rannpháirtíochta, an Reifreann ar ár dTionscnamh Comhroinnte . Fuair mé an uirlis seo ón Aontas Eorpach nár úsáideadh go leor, dar liom, agus shíl mé gur deis iontach a bhí ann í a úsáid chun an toirmeasc ar chleachtais tiontaithe laistigh den Aontas Eorpach a chosaint toisc gur cuid d'inniúlacht an Choimisiúin Eorpaigh é seo.

Sílim gur féidir le gach duine tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a thosú, níl le déanamh agat ach tú féin a spreagadh agus an cló breá a léamh i ndáiríre. Níl sé chomh casta sin i ndáiríre. Is é an rud is tábhachtaí ábhar a roghnú a thagann faoi inniúlachtaí an Choimisiúin Eorpaigh. Beidh na daoine ó Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ann chun tacú leat le linn an phróisis iarratais. Is é an chuid is deacra crochta ann agus a bheith spreagtha.

Thugamar faoi deara freisin go ndearnadh athchóiriú ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh in 2020 ionas go mbeidh níos mó freagraí fós ón gCoimisiún Eorpach agus níos mó spéise sna Tionscnaimh a n-éiríonn leo an chloch mhíle d’aon mhilliún síniú a bhaint amach. Ba mhór an spreagadh é sin dúinn mar chonaiceamar, mar shampla, i gcás an Tionscnaimh maidir le Teascadh Eití, gearradh eití ó dhroim siorcanna agus iad a thrádáil, go bhfuil an Coimisiún Eorpach i mbun meastóireacht a dhéanamh ar fhreagairtí dlíthiúla a d’fhéadfadh a bheith ann ar an bhfadhb sin. Tá súil againn go ndéanfaidh an Coimisiún an rud céanna dúinn má éiríonn linn agus go bhféachfaidh sé le freagra dlíthiúil a mholadh ar ár gcuid fadhbanna mar a dhéanann sé do thionscnaimh eile.

 

NB: Cuirfear tús le bailiú sínithe don Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh seo an 17 Bealtaine 2024.

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.