Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet – Forum

Organisatören av Ban Conversion Practices in the EU: Vi valde att använda det europeiska medborgarinitiativet eftersom det ger EU-medborgarna en röst.

Uppdaterades den: 03/05/2024

Organiser of Ban Conversion Practices - male with black short hair wearing black glasses and light grey turtleneck

Matteo Garguilo är företrädare för det europeiska medborgarinitiativet som efterlyser ett förbud mot konverteringsmetoder inom Europeiska unionen.

Matteo Garguilo: Konverteringsmetoder mot hbt-personer syftar till att förtrycka eller diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning, könsuttryck eller könsidentitet. Detta är metoder som FN har betraktat som tortyr sedan 2020. De driver människor till depression och självmord. Dessa metoder är förbjudna endast i en minoritet av länderna inom Europeiska unionen och är ibland delvis och inte helt förbjudna. Därför valde vi att använda det europeiska medborgarinitiativet, eftersom det är ett sätt att ge EU-medborgarna en röst och säga till kommissionen att ”vi vill att du ska göra något”. Europeiska kommissionen har befogenhet att förbjuda omvandlingsterapi på samma nivå som de 27 EU-länderna. 

Vi anser att det viktigaste skulle vara att alla länder i Europeiska unionen var representerade i detta initiativ så att vi fick en verkligt representativ begäran från alla EU-medborgare om att förbjuda dessa metoder som leder till hbt-personers död och lidande. 

Vi lanserade detta initiativ med 12 föreningar som försvarar hbt-personers rättigheter i 12 olika länder i Europeiska unionen. Vi håller på att organisera en kampanj med europeiska hbt-föreningar i hela Europa, både online och personligen, för att samla in så många underskrifter som möjligt under ettårsperioden för att uppnå målet på en miljon underskrifter.

 

F: Hur upplevde du uppläsningen av det europeiska medborgarinitiativet? 

Matteo Garguilo: För 3-4 år sedan upptäckte jag det europeiska medborgarinitiativets verktyg för deltagandedemokrati. Jag var fortfarande en gymnasieelev vid den tiden och jag tyckte att det här verktyget var mycket relevant. Det var kopplat till debatterna i Frankrike om deltagandedemokrati, vår folkomröstning om gemensamma initiativ . Jag hittade detta verktyg från Europeiska unionen som enligt min mening inte användes tillräckligt, och jag tyckte att det var ett utmärkt tillfälle att använda det för att försvara förbudet mot omvandlingsmetoder inom Europeiska unionen, eftersom detta är en del av Europeiska kommissionens behörighet.

Jag tror att alla kan starta ett europeiskt medborgarinitiativ, det gäller bara att motivera sig själv och verkligen läsa det finstilta. Det är verkligen inte så komplicerat. Det viktiga är att välja ett ämne som faller inom Europeiska kommissionens behörighetsområde. Människorna från forumet för det europeiska medborgarinitiativet kommer att finnas där för att hjälpa dig under hela ansökningsprocessen. Det svåraste är att hänga där och vara motiverad.

Vi insåg också att 2020 genomfördes en reform av det europeiska medborgarinitiativet så att det finns ännu fler svar från kommissionen och mer intresse för de initiativ som når milstolpen en miljon underskrifter. Detta motiverade oss verkligen eftersom vi till exempel såg att Europeiska kommissionen för initiativet om hajfensfiske, skärning av fenor från hajarnas ryggar och handel med dem, håller på att utvärdera möjliga rättsliga lösningar på detta problem. Vi hoppas att kommissionen kommer att göra samma sak för oss om vi lyckas bli framgångsrika och att den kommer att försöka föreslå ett rättsligt svar på våra problem som den gör för andra initiativ.

 

Anm.: Insamlingen av underskrifter för detta medborgarinitiativ inleds den 17 maj 2024.

Kommentera

För att kunna kommentera måste du logga in eller registrera dig.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i forumet för medborgarinitiativet utgör bara författarens synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens eller EU:s ståndpunkt.