Direct naar de inhoud
Forum voor het Europees burgerinitiatief

Webinar “Het Europees burgerinitiatief stap voor stap”, 2021

Begindatum: 18/05/2021
Einddatum: 18/05/2021
Huidige status: Gesloten
Bijgewerkt op: 27/05/2021

De opname van het webinar vindt u hieronder.

Sprekers:

Olga Kurpisz, beleidsmedewerker — Europees burgerinitiatief, Europese Commissie.

Olga Kikou, hoofd van het kantoor in de EU, Compassion in World Farming.

Hendrik Nahr, European Democracy Outreach Coordinator, European Citizen Action Service (ECAS).

Taal: EN

Heeft u het webinar gemist, bekijk dan de video-opname (beschikbaar in het Engels) en u komt meer te weten de verschillende stappen van het Europees burgerinitiatief, met bijdragen van een organisator en van een lid van het team van de Europese Commissie.

 

Olga Kurpisz, beleidsmedewerker — Europees burgerinitiatief, Europese Commissie. Bij de Europese Commissie staat Olga in voor de vormgeving en uitvoering van het Commissiebeleid over Europese burgerinitiatieven. Zo beheert ze onder meer de registratieprocedure, juridische analyses, ontwerp-besluiten van de Commissie en de goedkeuringsprocedures. Ze heeft hiermee al een aantal jaren ervaring en ze begrijpt het instrument zowel van de theoretische als de praktische kant.

Olga Kikou, hoofd van het kantoor in de EU, Compassion in World Farming. Olga is een van de organisatoren van het Europees burgerinitiatief End the Cage Age. Met dat initiatief roepen zij de Europese Commissie op een einde te maken aan de onmenselijke behandeling van landbouwhuisdieren en iets te doen aan de huidige situatie van honderden miljoenen van die dieren in de EU het grootste deel van hun leven in kooien worden moeten verblijven. End the Cage Age is erin geslaagd bijna 1,4 miljoen geverifieerde handtekeningen te verzamelen en werd daarmee een van de meest succesvolle initiatieven tot nu toe.

Hendrik Nahr, European Democracy Outreach Coordinator, European Citizen Action Service (ECAS). Hendrik is currently working on diverse projects related to civic engagement and citizens' action in Europe. He is also responsible for the outreach and dissemination strategy of ECAS’ European Democracy focus area. Hendrik beschikt over een grondige kennis van Europese burgerinitiatieven als een van de beheerders van het forum voor het Europees burgerinitiatief, een plaats waar burgers praktische informatie en advies kunnen krijgen.

 

Agenda webinar

1. Inleiding en verwelkoming door Hendrik Nahr [minuut 1-4]

2. Presentatie door Olga Kurpisz over de officiële procedurele stappen van het Europees burgerinitiatief [minuut 4-20]

3. Presentatie door Hendrik Nahr over het nut van het forum tijdens de voorbereidende fase van een Europees burgerinitiatief [minuut 20-28]

4. Presentatie door Olga Kikou over het Europees burgerinitiatief door de blik van een organisator [minuut 28-41]

5. Bijdrage van Olga Kurpisz over de herziene regels voor Europese burgerinitiatieven [minuut 41-48]

6. Presentatie door Hendrik Nahr over het nut van het forum tijdens het inzamelen van steunbetuigingen [minuut 48-52]

7. Presentatie door Olga Kikou over het indienen van de verzamelde handtekeningen volgens de herziene regels [minuut 52-58]

8. Vragen en antwoorden met het publiek [minuut 58 tot 1u15]

 

Dit webinar geeft antwoord op de volgende vragen:

- Wat zijn de verschillende procedurele stappen voor een Europees burgerinitiatief en hoe heeft de nieuwe verordening het hele proces verbeterd?

- Wat zijn de ervaringen van de organisator van een succesvol initiatief in de verschillende fases?

- Wat zijn de belangrijkste kwesties waarop organisatoren in elke fase moeten letten?

- Wat is het forum voor het Europees burgerinitiatief en welke ondersteuning biedt het organisatoren in de verschillende fases?

 

De belangrijkste conclusies van dit webinar zijn:

- De formele procedure kan in zes fasen worden onderverdeeld: 1. Een initiatief beginnen 2. Een Europees burgerinitiatief registreren 3. Handtekeningen verzamelen 4. Verificatie 5. Initiatief indienen 6. Beantwoording van het initiatief.

- Vanuit het oogpunt van de organisator leveren de diverse fases verschillende uitdagingen op. Een goede voorbereiding is essentieel. Tijdens de campagne zullen er veel ups en downs zijn als het gaat om handtekeningen verzamelen. Zorg voor alternatieve plannen en wees creatief. Blijf proactief en goed geïnformeerd in alle fases.

- In alle fases kunnen organisatoren deskundige hulp en advies krijgen. Een goede samenwerking met het team van de Europese Commissie en het team van het forum wordt sterk aangemoedigd.

- Het forum voor het Europees burgerinitiatief is voor iedereen gratis toegankelijk. Het kan organisatoren helpen bij de diverse procedurele stappen van een initiatief. U kunt er bijleren via webinars, richtsnoeren, succesverhalen en getuigenissen. Het forum is ook een plaats om met anderen te overleggen en contact te leggen. Verder kunt u algemeen advies krijgen en gedetailleerde vragen voorleggen aan juridische en campagnedeskundigen voor advies op maat.

Webinar 'The ECI step by step’, 2021 Recording

Presentaties

Presentation Olga Kurpisz
Engels
(1.76 MB - PDF)
Downloaden
Presentation Hendrik Nahr
Engels
(1.29 MB - PDF)
Downloaden
Presentation Olga Kikou
Engels
(942.94 KB - PDF)
Downloaden
Disclaimer: De op het EBI-forum geventileerde meningen geven uitsluitend het standpunt van de auteurs weer en mogen beslist niet worden beschouwd als het standpunt van de Europese Commissie of van de Europese Unie.
Klaar om uw initiatief te registreren?

Wilt u een initiatief steunen? Wilt u meer weten over lopende of eerdere initiatieven?