Gå til hovedindholdet
Forum for det europæiske borgerinitiativ

Webinaret "Det europæiske borgerinitiativ trin for trin" (2021)

Startdato: 18/05/2021
Slutdato: 18/05/2021
Aktuel status: Lukkede
Opdateret den: 27/05/2021

Du kan finde en optagelse af webinaret nedenfor

Talere:

Olga Kurpisz, politisk koordinator af det europæiske borgerinitiativ, Europa-Kommissionen

Olga Kikou, chef for EU-kontoret, Compassion in World Farming

Hendrik Nahr, European Democracy Outreach Coordinator, ECAS

Sprog: Engelsk

Hvis du gik glip af webinaret, kan du se videooptagelsen (på engelsk), hvor en borgerinitiativtager og en repræsentant for Kommissionens borgerinitiativteam (ECI-teamet) fortæller om de forskellige trin i det europæiske borgerinitiativ.

 

Olga Kurpisz er politisk koordinator af det europæiske borgerinitiativ for Europa-Kommissionen, hvor hun er ansvarlig for at definere og implementere politikkerne for borgerinitiativet. Bl.a. står hun for registreringsprocessen i forbindelse med borgerinitiativet – herunder den juridiske analyse – udarbejder Kommissionens afgørelser og styrer vedtagelsesprocedurerne. Hun har flere års erfaring med at arbejde med borgerinitiativet og har en indgående forståelse af det, både på det teoretiske og det praktiske plan.

Olga Kikou er chef for EU-kontoret i Compassion in World Farming og en af initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ End the Cage Age (Slut med opdræt i bure). End the Cage Age opfordrede Kommissionen til at sætte en stopper for den umenneskelige behandling af husdyr og gøre opmærksom på den nuværende situation, hvor hundredvis af millioner af husdyr i EU holdes i bure i det meste af deres liv og lider meget under det. Det lykkedes End the Cage Age at få støttetilkendegivelser fra næsten 1,4 mio. verificerede underskrivere, og det blev dermed et af de hidtil mest vellykkede initiativer.

Hendrik Nahr er European Democracy Outreach Coordinator i ECAS, hvor han nu arbejder med forskellige projekter vedrørende aktivt medborgerskab. Han har desuden ansvaret for strategien for opsøgende aktiviteter og formidling som led i ECAS' fokusområde europæisk demokrati. Hendrik har et indgående kendskab til borgerinitiativet, fordi han har deltaget i forvaltningen af forummet for det europæiske borgerinitiativ, hvor EU-borgerne kan få information og praktisk rådgivning om borgerinitiativet.

 

Dagsorden for webinaret

1. Indledning og velkomst ved Hendrik Nahr (fra minut 1 til 4)

2. Oplæg ved Olga Kurpisz om den officielle procedure for gennemførelse af et europæisk borgerinitiativ (minut 4 til 20)

3. Oplæg ved Hendrik Nahr om den støtte, forummet giver i den forberedende fase af et borgerinitiativ (minut 20 til 28)

4. Oplæg ved Olga Kikou om det europæiske borgerinitiativ set med en initiativtagers øjne (minut 28 til 41)

5. Oplæg ved Olga Kurpisz om reglerne for det europæiske borgerinitiativ i henhold til den reviderede forordning (minut 41 til 48)

6. Oplæg ved Hendrik Nahr om den støtte, forummet giver i løbet af underskriftindsamlingen (minut 48 til 52)

7. Oplæg ved Olga Kikou om indsendelse af de indsamlede underskrifter i henhold til den reviderede forordning (minut 52 til 58)

8. Spørgsmål og svar-session med publikum (minut 58 til 1 time og 15 minutter)

 

I dette webinar får du svar på følgende spørgsmål:

- Hvilke trin omfatter proceduren for et borgerinitiativ, og hvordan har den nye forordning forbedret hele processen?

- Hvordan oplevede en arrangør af et vellykket borgerinitiativ de enkelte faser?

- Hvilke vigtige ting, skal initiativtagerne fokusere på i de forskellige faser?

- Hvad er forummet for det europæiske borgerinitiativ, og hvilken type støtte tilbyder det initiativtagerne i de forskellige faser?

 

De vigtigste budskaber fra dette webinar er:

- Den formelle procedure kan opdeles i 6 faser: 1. opstarten, 2. registreringen af borgerinitiativet, 3. indsamlingen af underskrifter, 4. verificeringen af underskrifterne, 5. indsendelsen af initiativet og 6. Kommissionens svar på initiativet.

- Set fra initiativtagerens synpunkt er der i hver fase forskellige udfordringer. Det er vigtigt at forberede sig i god tid, inden man starter et borgerinitiativ. Der kommer masser af op- og nedture med hensyn til underskriftindsamlingen. Det er vigtigt at have alternative planer og være kreativ. Og det er afgørende at være proaktiv og velinformeret i alle faser.

- Initiativtagerne kan få eksperbistand og hjælp i alle faser. Vi anbefaler kraftigt til at etablere et godt samarbejde med Kommissionens ECI-team og forummet.

- Forummet for det europæiske borgerinitiativ er en gratis platform, som enhver kan benytte sig af. Her kan du som initiativtager få vigtig hjælp i de forskellige faser af dit borgerinitiativ. I forummet kan du lære om borgerinitiativet via webinarer, vejledninger, succeshistorier og personlige beretninger, og du kan debattere og få kontakt med andre. Endelig kan du også få gode råd og indsende mere detaljerede spørgsmål til juridiske eksperter og kampagneeksperter, som vil give dig rådgiving om netop dine spørgsmål.

Webinar 'The ECI step by step’, 2021 Recording

Slides med præsentation

Presentation Olga Kurpisz
Presentation Hendrik Nahr
Presentation Olga Kikou
Ansvarsfraskrivelse: De holdninger, der gives udtryk for i forummet for det europæiske borgerinitiativ, er alene udtryk for forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.