Siirry pääsisältöön
EU:n kansalaisaloitefoorumi

Demokraattisella toiminnalla voidaan suojella EU:n demokratiaa biometriseltä laajamittaiselta valvonnalta

Päivitetty: 23/08/2021

Koska EU:n lainsäätäjät ovat halunneet ehdottaa tekoälyn sääntelyä koskevaa historiallista uutta lakia myöhemmin tässä kuussa, EU:n kansalaisten tarve osallistua uusien teknologioiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin on kiireellisempi kuin koskaan, ja eurooppalainen kansalaisaloite tarjoaa juuri tämän mahdollisuuden. Ihmisten voi olla vaikea tietää, miten heidän näkemyksillään voi olla vaikutusta näennäisesti kauaskantoisiin päätöksentekoprosesseihin. Tällä hetkellä biometrisiä teknologioita, kuten kasvontunnistusta, käytetään kaikkialla Euroopassa tavalla, joka voi heikentää demokratiaa ja loukata ihmisten vapauksia. Vastauksena tähän aloitteella ”Kansalaisyhteiskunnan aloite biometristen joukkovalvontakäytäntöjen kieltämiseksi” valjastetaan laajamittaisten kansalaistoimien voima, jotta voidaan vaatia todellisia lainsäädännöllisiä muutoksia.

Identi

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vuoden 2020 lopussa toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että ”erittäin suuri enemmistö eurooppalaisista (92 %) kaikissa jäsenvaltioissa vaatii, että kansalaisten ääni otetaan paremmin huomioon Euroopan tulevaisuutta koskevissa päätöksissä”. Demokratia – kansalaisten tahto – on yksi EU:n peruspilareista. Ajatus siitä, että yhdessä Euroopan maat ovat vahvempia ja että voimme tehdä yhteistyötä rauhan, vakauden, vaurauden ja vapauden puolesta, mikä menee EU:n olemassaolon ytimeen. EU:n prosessit voivat vaikuttaa pelottelevilta – ei ole helppoa päästä yhteisymmärrykseen poliittisista, kulttuurisista ja maantieteellisistä rajoista, minkä vuoksi on niin tärkeää, että EU sitouttaa ihmiset varmistamaan, että elämäämme vaikuttavat päätökset ovat oikeudenmukaisia, oikeutettuja ja osallistavia.

Euroopan komission tuleva ehdotus tekoälyä koskevaksi EU:n laajuiseksi säädökseksi käynnistää huhtikuussa EU:n lainsäätäjien (mukaan lukien Euroopan parlamentin jäsenet ja kunkin EU:n jäsenvaltion edustajat) monivuotisen käsittelyprosessin. EU todennäköisesti tekee historiasta maailman ensimmäisenä alueena, joka sääntelee tekoälyteknologioita kattavasti. Vaikka Euroopan komissio totesi viime vuonna haluavansa ”laajaa julkista keskustelua” näiden tekoälyteknologioiden käytöstä yhteiskunnassamme, todellisuutta on, että monet ryhmät ovat olleet poissa keskusteluista, ja tieto siitä, mitä tekoäly on ja miten se voi vaikuttaa yhteiskuntiin, on vähäistä. Katsomme erityisesti, että rodulliset ihmiset Euroopassa joutuvat todennäköisimmin tekoälyä koskevien päätösten ja eri valvontamuotojen kohteeksi, mutta heillä on vähiten sananvaltaa tekoälyn kehittämistä ja käyttöä sääteleviä lakeja koskevissa päätöksissä.

Tässä yhteydessä keskustellaan yleiseurooppalaisesta ”Reclaim Your Face” -kampanjasta, jolla kielletään biometriset laajamittaiset valvontakäytännöt. Vaikka asiantuntijat eivät aina ole samaa mieltä ”tekoälyn” määritelmästä, Euroopan komissio on todennut, että biometriset teknologiat, kuten kasvojentunnistus, sisällytetään tulevan tekoälylainsäädännön soveltamisalaan. Lain tavoitteena on vahvistaa säännöt monille erilaisille välineille ja teknologioille, jotka yleensä tekevät tilastollista data-analyysia algoritmeilla päätösten tai ennusteiden tekemiseksi.

babio

Euroopan digitaaliset oikeudet (EDRi), joka on 44 digitaalisia oikeuksia ajavan organisaation verkosto, on otettu käyttöön viime vuosina, kun eri puolilla Eurooppaa hallitukset ja yritykset ovat yhä useammin ottaneet käyttöön biometrisiä joukkovalvontateknologioita. Biometriset teknologiat ovat sellaisia, joissa käsitellään kehoa, käyttäytymistä tai muita arkaluonteisia ominaisuuksia koskevia tietoja. Vastauksena ihmisten biometristen tietojen lisääntyvään käyttöön arkielämässä mahdollisesti erittäin haitallisilla tavoilla tapahtuvaan valvontaan EDRi käynnisti yhdessä 11 muun digitaalisten oikeuksien järjestön kanssa Reclaim Your Face -tapahtuman. Koalitio on tähän mennessä laajentunut 58 ryhmään, muun muassa ammattiyhdistykseen, syrjinnän vastaisiin ryhmiin ja ihmisoikeusaloitteisiin, jotka toimivat kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Erityisesti Reclaim Your Face (Ryf) kampanjoi biometristen teknologioiden erityiskäyttöä vastaan julkisissa tiloissa, joissa ihmiset ovat epäoikeudenmukaisesti yksinäisiä ja joissa kaikkia kohdellaan epäiltyinä vain heidän päivittäisestä elämästään. Nämä ovat joukkovalvonnan muotoja, ja oikeudellinen analyysi on osoittanut, että ne eivät ole yhteensopivia EU:n ihmisoikeussääntöjen kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita kasvontunnistuksen miehittämättömien ilma-alusten käyttö mielenosoittajia vastaan; tieteellisten hyökkäysten havaitsemislaitteiden käyttö kaduilla; tai ostajien tunnistaminen heidän kävelynsä perusteella (kävelytapa).

Reclaim Your Face -koalitio on huolissaan tekoälyteknologian käytöstä, koska – kuten EDRi äskettäin totesi – ne luovat täydelliset infrastruktuurit valtioiden ja yritysten harjoittamaa laitonta joukkovalvontaa varten, jossa käytetään kunkin henkilön ainutlaatuista identiteettiä niitä vastaan. Esimerkkinä biometristen droonien käytöstä mielenosoittajia vastaan poliisivoimat voivat pelotella ihmisiä ja estää heitä ilmaisemasta mielipiteitään epäoikeudenmukaisuutta tai korruptiota vastaan, koska he pelkäävät, että heillä on seurauksia tai että heitä kutsutaan ”ongelmanaiheuttajaksi”.

Esimerkiksi aggressiivisuuden havaitsemisessa paikallisviranomaiset ovat käyttäneet pseudotieteellistä ja kokeellista teknologiaa puuttuakseen tilanteeseen, jossa henkilön oletetaan olevan aggressiivinen, vaikka algoritmit tulkitsevat väriltään johdonmukaisesti ja epätarkkasti aggressiivisempia ihmisiä kuin valkoisia ihmisiä. Tai valintamyymälän esimerkissä jokainen osto ja vuorovaikutus voidaan jäljittää, koota yhteen, kirjautua salaavaan tiedostoon kustakin henkilöstä ja – jos turvavartija ei ole sama kuin henkilö – käyttää sitä jopa kieltääkseen hänet muista paikallisista liikkeistä.

Kaikissa näissä esimerkeissä ihmiset menettävät anonymiteettinsä julkisissa tiloissa. Tämä oikeus pitää itseään yksityisesti ja olla jäljittämätöntä on demokratian kannalta ratkaisevan tärkeä. Se suojelee väärinkäytösten paljastajia ja journalistisia lähteitä, jotka varmistavat vapaan eurooppalaisen lehdistön, jolla voi olla vastuuvelvollisuus. Se antaa meille mahdollisuuden elää aitoa elämäämme luottavaisin mielin – esimerkiksi ilmaisemalla julkisesti uskontomme, seksuaalisuutemme tai sukupuoli-identiteettimme – ilman uhkaa, että sitä käytetään meitä vastaan. Sen avulla voimme hyötyä syyttömyysolettamasta ja joutua tarkkailun kohteeksi vain, jos siihen on perusteltu syy. Terve yhteiskunta on vapaa ja voi toimia itsenäisesti. Demokratian kannalta on ratkaisevan tärkeää, että vaalimme näitä vapauksia.

eciban

Reclaim Your Face -kansalaisaloitteen ”kansalaisyhteiskunnan aloite biometristen joukkovalvontakäytäntöjen kieltämiseksi”tarkoituksena on varmistaa, että ihmisten tahto on edustettuna tekoälyä koskevassa lainsäädäntöprosessissa erityisesti sellaisissa asioissa kuin biometriset joukkovalvontakäytännöt, joilla voi olla niin valtava vaikutus demokratiaan ja ihmisten elämään. Haluamme, että teknologian haitallisimmat käyttötavat saadaan pysäytettyä ennen kuin niitä tapahtuu yhtäkkiä kaikkialla ilman, että useimmat ihmiset edes toteutuvat.

Koska euroskeptisyys sai väärän vahvistuksen Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta, on tärkeämpää kuin koskaan, että eurooppalaiset tuntevat luottavansa Euroopan yhdentymishankkeeseen. Yksi keskeisistä keinoista on tietää, että äänemme kuunnellaan ja otetaan vakavasti ja että demokratia toimii kaikkien, ei vain valtaa käyttävien, hyväksi. Tämä tarkoittaa, että jatketaan investointeja ja lisätään tietoisuutta suorista demokraattisista prosesseista, kuten kansalaisaloitteista, erityisesti yhteisöissä, jotka on perinteisesti jätetty EU:n päätöksentekoprosessien ulkopuolelle. Kriittisesti se tarkoittaa myös sellaisten käytäntöjen, kuten biometrisen joukkovalvonnan, lopettamista, jotka voivat muodostaa uhkan kyvyllemme osoittaa mieltä, ilmaista itseään tai hankkia tietoa. Biometristen joukkovalvontakäytäntöjen kieltäminen on viime kädessä taistelu EU:n säilyttämiseksi demokratian edistäjänä.

 

Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edustaEuroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.

 

Ella

Laatijat

Ella Jakubowska

Ella on politiikasta ja kampanjoista vastaava virkamies digitaalisten oikeuksien verkostossa (European Digital Rights Network, EDRi). Aikaisemmin hän on työskennellyt teknologiayrityksessä sekä tehnyt tutkimusta ihmisoikeuksien, teknologian ja yhteiskunnan yhteyksistä feministisestä sosiologisesta näkökulmasta. Britanniasta kotoisin oleva Ella asuu tällä hetkellä Brysselissä, missä hän puolustaa EU:n kansalaisten digitaalisten oikeuksien suojelua. 

Ota yhteyttä hänen kanssaan foorumissa!

Lisää kommentti

Jos haluat lisätä kommentteja, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vastuuvapauslauseke: EU:n kansalaisaloitefoorumissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.